+ Meer informatie

Geboorte

1 minuut leestijd

„Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten".Jesaja 7:14

Deze geboorte niet alleen, maar alle geboorten van de Zaligmaker zijn wonderlijk en voor het verstand onbegrijpelijk.

Zijn geboorte van eeuwigheid uit de Vader, wie kan dat vatten? Zijn geboorte in onze harten, waardoor Jezus gestalte in ons krijgt, is zo wonderbaarlijk, dat Nicodemus, een leraar Israëls, er van moest uitroepen: „Hoe kunnen deze dingen geschieden?", Johannes 3:9.

Zijn geboorte uit het graf, toen Hij door Zijn opstanding als het ware uit de buik der aarde gebaard werd, was zulk een groot wonder, dat de Godheid van de Zaligmaker er van afstraalde. De apostel Paulus getuigt hiervan in Romeinen 1:4: „Die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere".

Is het dan geen wonder, dat zijn eerste geboorte uit Maria omringd is geweest met bovennatuurlijke omstandigheden, die alle wonderen in de wereld overtrefffen?

De geboorte van de Zaligmaker behoeft geen franje, want zij heeft aan haar eigen heerlijkheid genoeg.

Ds. Abraham Hellenbroek (Uit: De beloofde Messias)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.