+ Meer informatie

NAVO-afspraken moeten nagekomen

SGP en GPV in Eerste kamer:

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De eerste kamerleden Meuleman (SGP) en Van der Jagt (GPV) menen dat de Sovjet-Unie de afgelopen jaren van ontspanning heeft misbruikt om in Europa een groot nucleair overwicht te bereiken. Van der Jagt drong gisteren bij de regering aan op meer voorlichting over deze verontrustende zaak aan de bevolking.

Tijdens de behandeling van de begrotingshoofdstukken defensie en Buitenlandse zaken pleitten beide woordvoerders ervoor de Defensie-inspanning op peil te houden en de NAVO-afspraken met betrekking tot de reële groei van de uitgaven voor dit doel (3 procent per jaar) in de toekomst ten volle na te komen. Ook CDA-senator De Vries maakte duidelijk dat ook zijn fractie de drie-procentsnorm wil handhaven. Dit begrotingsjaar is het kabinet teruggevallen op slechts 1,5 procent. Volgens minister De Geus is de drie-procentsnorm niet onaantastbaar. „Primair moet echter de veiligheidssituatie de defensie-inspanning bepalen", aldus de bewindsman.

Felle kritiek had Van der Jagt op het IKV en de synode van de Nederlands hervormde kerk, die zich hebben uitgesproken voor het verwijderen van alle kernwapens uit ons land. „Is het niet naïef te denken dat het agressieve atheïstische communisme ook maar enigszins gevoelig zal zijn om dat voorbeeld te volgen?", aldus Van der Jagt.

Meuleman merkte op dat men niet de euvele pretentie moet hebben dat wij ,,met onze Heere onder ieder politiek systeem kunnen leven". Dit citaat ontleende hij aan de brief van de synode inzake de kernwapens. „Juist in deze lijdensweken moet de figuur van de ijverige, vurige Petrus, die toch zijn Heere tot driemaal toe verloochende, veel te zeggen hebben", zo zei de SGP-woordvoerder in de Eerste kamer. Evenals Van de Jagt zag hij de afwijzing van het moderniseringsbesluit van de NAVO als een aantasting van het bondgenootschap.

Meuleman stelde zich verder op het standpunt dat in het kader van de bezuinigingen de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht moet worden ontzien. Naar zijn mening worden er teveel verzorgers van het humanistisch verbond aangesteld.

Verbreding dialoog
CDA-fractieleider Van Hulst waarschuwde voor het gevaar dat economische maatregelen tegen Zuid-Afrika de zwarte landen op het Afrikaanse continent zullen treffen. Hij herinnerde eraan dat de handel tussen Zuid-Afrika en de omringende landen sterk is toegenomen. Meuleman en Van der Jagt drongen aan op verbreding van de dialoog met de Zuidafrikaanse autoriteiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.