+ Meer informatie

Kamer gaat akkoord met bezuinigingen

Oppositiepartijen handhaven verzet

1 minuut leestijd

DEN HAAG — De meerlerhejd van de Tweede kaner gaat akkoord met de be:uinigingen die de regering, ladat zij eerder de kamer op inkele punten tegemoet was jekomen, heeft voorgesteld. )at betekent onder meer dat Ie werkloosheidspremie foor werknemers per 1 juli het één procent omhoog gaat !n de AOW-premie met een lalf procent, de gezinnen net een minimuminkomen ;ind dit jaar een eenmah'ge litkering krijgen van 250 tot

450 gulden en de benzineaccijns per 1 juni wordt verhoogd met drie cent per liter.

Dat bleek dinsdag in de Tweede kamer tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, die de stand van zaken rond de uitvoering van de begroting weergeeft, en de voortgezette behandeling'van het ombuigingspakket van de regering.

De regeringspartijen CDA en WD vonden de tegemoetkomingen, dat via een eenmalige maatregel het koopkrachtverlies van de gezinnen met een minimuminkomen zal worden beperkt en dat de verhoging van de dieselaccijns achterwege blijft en die op benzine beperkt blijft tot drie cent, voldoende. De oppositie handhaafde haar verzet.

Van der Doef (PvdA) zag de tegemoetkoming aan de minima als niet meer dan een door de naderende verkiezingen, „strooigoed voor bepaalde groepen met de kennelijke bedoeling de indruk te wekken dat de allergrootste zorg van het kabinet naar de financieel zwakken uitgaat".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.