+ Meer informatie

Zuiyeringsinstallaties in Rivierenland worden verbeterd en verbouwd

2 minuten leestijd

TIEL — Maandag 4 april a.s. komt de algemene vergadering van het zuiveringsschap Rivierenland bijeen om twee uur 's middags op het gemeentehuis te Druten. Een van de voorstellen die de algemene vergadering te behandelen krijgt is het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van gemalen en persleidingen van Buren naar Geldermalsen.

Door het zuiveringsschap Rivierenland is van de gemeente Buren de rioolwaterzuiveringsinstallatie overgenomen evenals van de gemeente Buurmalsen een rioolgemaal met persleiding. Het water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Buren wordt op het riviertje de Kome geloosd, dat van het gemaal te Buurmalsen wordt ongezuiverd op het riviertje de Linge geloosd.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie te Buren is ontworpen met een verouderd systeem en het zuiveringseffect is jarenlang een punt van discussie geweest. Op de werking van de installatie heeft het aandeel dat de coöp. zuivelfabriek in het totaal aan vuil water had, grote invloed gehad. Meerdere onderdelen van de installatie verkeren mede op grond van de ouderdom ervan in zeer slechte staat. Om aan de bezwaren van het herstel van deze zuiveringsinstallatie te ontkomen, de lozing op de Korne op te heffen en tenslotte de ongezuiverde lozing van Buurmalsen op de Linge te beëindigen werd in de eerste fase van het waterzuiveringsplan de aansluiting van Buren en Buurmalsen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geldermalsen opgenomen. De voorziening geldt voor een totaal aantal geraamde LE's van 5800 in 1985.

Door het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey werd in opdracht van het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap de verbouwing van het gemaal van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Buren, de renovatie van het gemaal te Buurmalsen, alsmede de aanleg van de persleiding van Buren naar Buurmalsen en vandaar naar Geldermalsen het bestek klaargemaakt. De kosten voor de verbouwing van de gemalen en de aanleg van de persleidingen wordt in totaal geraamd op 2.700.000 gulden. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse exploitatiekosten kuimen op basis van de normen worden becijferd op circa 325.000 gulden. Daartegenover vervallen de variabele exploitatiekosten van de bestaande voorzieningen, welke kunnen worden gesteld op circa 65.000 gulden, zodat de exploitatiebegroting extra wordt belast met circa 260.000 gulden. Het dagelijks bestur van het zuiveringsschap Rivierenland stelt de algemene vergadering voor, een krediet van 2.700.000 gulden beschikbaar te stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.