+ Meer informatie

Zuiver drinkwater voor Rotterdam REFORMATORISCH DAGBLAD pagina 4 Prins Claus opent Biesboschbekken

3 minuten leestijd

WERKENDAM — Twee van de drie spaarbekkens van het waterwinbedrijf „Brabantse Biesbosch" zijn gereed. Dinsdag stelt Prins Claus het bedrijf officieel in werking. Dat gebeurt op de Petrusplaat in de Biesbosch. Reeds in april vorig jaar is men begonnen met het leveren van drinkwater aan Rotterdam.

Deze vier waterreservoirs beslaan dan ruim duizend ha vruchtbare landbouvirgrond. De kosten (de aanleg van de transportleidingen naar Brabent en Zeeland meegerekend) worden geraamd op ƒ580 miljoen. Volgens prot ir. P. Knoppert, directeur van het waterwinbedrijf ,3rabantse Biesbosch" loopt men met het aaiüeggen van het derde spaarbeMtöi' achter, omdat men niet langs minnelijke vreg de beschUddng kan krijgen over 150 ha landbouwgrond.

De prijs van het leidingwater in Rotterdam zal vermoedelijk binnen niet al te lange tijd worden vertio<^ tot rond ƒ1 per kubieke meter. „Maar daar voor hebben de Rotterdammers dan oofc een kwaliteit drinkwater dat zij lange tijd niet hebben gekend. Sinds Rotterdam In april vorig jaar voor wat de drinkwatervooiTlening betreft overschakelde van de Rijn op de Maas is de kwaliteit steeds beter geworden: minder hard en zeer goed van smas^', aldus ir. Knopiiert, SMERIGER

Ete heer Knoppert zêi niet te verwachtoi, dat het Maaswater evenals dat van de Rijn in de toekomst smeriger zal worden. Een belangrijk gedeelte van de vervuiling van^ deze rivier gesdMedt in Nederland. Er wordt thans op verschillende fronten gewerkt aan de zuivering van het rivierwater. De wees onder andere op de uitgewerkte plannen van de Nederlandise stf^tsmijnen met betrekking tot een complete afvalwaterzuivering, de zufveringsinstallatie van de kondr^ijfce papierfabriek in Maastridit, die sdnds vorig jaar in werking is, en de rioolzuiveiing van Den Bosch die bïnnenkori; Waar komt.

De Maas komt schoon uit Frankrijk. Sinds kort tapt Antwerpen uit de Maas beneden Luik en. is Brussel begonnen bovenstrooms water aan deze rivier te onttrekken V

Van de Biesbosch als natuurgebied gaat een enorm stuk verloren> vooral als over een jaar of tien ook de Zuiderklip fungeert als spaarbekken. Ook van de landbouw is dan In dit gebied nïets meer over. De' boeren hebben het in de Biesbosch trouwens stee^ moeilijk gehad, meent prof. Knoppert. Zij zaten steeds met extra kosten voor het onderhoud van de dijken, het transporteren van hun prödukten etc.

Bij de aanleg van het spaarbekken ,J3e Zuiderküp" zal ook een deel van het natuurgebied „De Dood" moeten worden opgeofferd, „De Dood'' was tot 1963 een polder maar na enkele dijkdoorbraken gaf men de natuur vrij spel. Op het eiland zit nu alleen nog een vogelwachter. Pi>af. Knoppert is in 1963 met het spaarbekkenplan gekomen. Er bestanden ook plannen water te gaan onttrekken aan de Veluwe, het IJsselmeer of het oude land van Strijen. Maar het idee van Knoppert bleek technisch en economisch het ineest verantwoord.

In de periode dat de stand van het Maaswatér laag is en aan deze rivier dus niet kan worden onttrokken, komt men dank zij de spaarbekkens niet direct voor problemen te staan. De bekkens hebben namelijk een overbru^gingscapacitelt van 100 dagen. Het water in de bekkens wordt dagelijks gecontroleerd. Volgens prof. Knoppert ds de kwraliteit uitstekend. Om de zelfreiniging van het water te bevorderen wordt het in beweging gehouden. Aan het water wordt ook een chemisch middel toegevoegd zodat aangroeüng in de pijpleidingen voorkomen wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.