+ Meer informatie

Boerinnen op reis voor betere prijzen

3 minuten leestijd

BRUSSEL — Ongeveer veertig boeren- en tuindersvrouwen, uit geheel Nederland afkomstig, hebben gisteren in Brussel gepleit voor een snelle en redelijke verhoging van de landbouwprijzen.

Door het lar^e uitblijven van de beslissing over de nieuwe prijzen, die reeds vóór 1 februari moesten worden vastgesteld, is in de agrarische wereld nieuwe onrust ontstaan.

De vrouwen die sterk bij de bedrijven van hun echtgenoten zijn betrokken, vroegen zich at of zij misschien iets konden doen. In overleg met de drie centrale landbouworganisaties werd toen besloten, dat de vrouwen zelf maar eens de belangen van de agrarische sector in Brussel zouden bepleiten.

Het contact met de zusterorganisaties in de andere EEG-landen, verenigd in de Copa, resulteerde gisteren eerst in een gesprek met de heer Mark Clinton, de Ierse voorzitter van de Europese ministerraad. Uit elk EEG-land namen drie dames aan het gesprek deel. De Nederlandse afvaardiging bestond uit de dames: M. Andela-Baur uit Trum, H. Huistra-Hielkema uit Scharnegoutum en E. Maris-Koster uit Zaamslag.

Aan de heer Clinton werd een verklaring over'handigd waarin de boerinnen uit de Europese gemeenschap te kennen geven welk belang zij hechten aan onmiddellijke besluiten van de Raad van ministers. Er moet een halt worden toegeroepen aan de achteruitgang van het „landbouwinkomen" als gevolg van de ongeëvenaarde stijging van de produktiekosten en de daling van de opbrengsten van een groot aantal landbouwprodukten. Terwijl de inkomens van andere groepen regelmatig stijgen tast de genoemde ontwikkeling land- en tuinbouw aan in zijn bestaan, waardoor de koopkracht in Ie boerengezinnen vermindert.

Men raakt het vertrouwen in de toekomst kwijt. Voor de stabiliteit van de Europese economie is een welvarende en vakkundige landbouw onmisbaar. Verder werd in verklaring gesteld dat bij een gebrek aan monetaire overeenkomst, compenserende maatregelen noodzakelijk zijn.

De delegatie werd daarna ontvangen door landbouwcommissaris Lardinois. Wat de gevraagde prijsverhogingen betreft was de heer Lardinois niet optimistisch. Hij dacht dat de Raad van landbouwministers het eens zou worden op een gemiddelde prijsverhoging van 10 procent. Volgens de heer Lardinois is het vrijwel zeker, dat men deze week tot overeenstemming komt.

Daarvan was minister Van der Stee, die 's middags de Nederlandse dames ontving, niet zo zeker; hij zag de overeenstemming deze week nog niet zitten. Uitvoerig ging onze landbouwminister in op iedere vraag die door de vrouwen op hem werd afgevuurd, „Veel te uitvoerig, vonden de dames naderhand, „we hadden daardoor veel te weinig tijd om al onze grieven te spuien".

Minister Van der Stee vertelde, dat het allemaal erg moeilijk was. Hij was er van overtuigd dat het voor de boeren en tuinders allemaal niet eenvoudig was. Vorig jaar bedroeg het gemiddelde agrarische inkomen 66 a 67 procent van het jaar ervoor, maar dat was niet alleen de schuld van Brussel. Er zijn ook een aantal vrije produkten die daartoe hebben bijgedragen, aardappelen en uien bijvoorbeeld.

Tegen een Westlandse tuindersvrouw die pleitte voor hogere prijzen zei de minister „Wist u dat in Duitsland momenteel tien procent van het glasareaal niet wordt gebruikt, omdat de teelt alleen maar verlies oplevert? De Nederlandse tuinder betaalt momenteel 8,1 cent voor iedere kubieke meter gas, terwijl de Duitsers daar 22 pfennig voor moeten betalen". De minister dacht dat er in de glastuinbouw eigenlijk een overproduktie van vier a vijf procent was.

Een Groningse boerin bracht de slechte graanprijzen ter sprake. „We moeten reëel blijven", aldus de minister, ,.men wil ons graan nu eenmaal niet".

De bakaard is niet zo goed. Bij de Nederlandse bakkers is het verbruik van inlandse tarwe maar tien procent. Daarnaast betrekken we vijfendertig procent uit Frankrijk en de rest uit Amerika of Canada.

SCHRALE TROOST

Het was wel een schrale troost *ie de minister de boeren- en tuindersvrouwen meegaf. „Goede en magere jaren wisselen elkaar af in de agrarische wereld. Kennelijk zitten we nu in de magere jaren".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.