+ Meer informatie

De verbreking van de zegelen

Bijbelstudie Openbaring

4 minuten leestijd

En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie. Openbaring 6: 1

Het eerste zegel - het witte paard
In dit hoofdstuk worden zes van de zeven zegels verbroken. De eerste vier zegels vormen een eenheid. Telkens komt een paard tevoorschijn. Het eerste paard is wit met een zegevierende Ruiter erop (vers 2). De zin is te vertalen als: ‘Hij gaat van overwinning naar overwinning.’ De Ruiter is de Heere Jezus.

Het tweede zegel - het rode paard
De volgende paarden komen achter dit witte paard aan. De eerste Ruiter bepaalt de koers. En een ander paard ging uit, dat rood was (vers 4). Rood is de kleur van het bloed van de martelaren. Hij droeg een groot zwaard bij zich, een ‘machaira’, een slachtmes. En dat zij elkander zouden doden (vers 4). Dit woord voor ‘doden’ gebruikt Johannes alleen voor de vervolging van christenen. Hoe het rode paard ook briest, hij moet het witte paard volgen! Het bloed der martelaren blijkt het zaad van de kerk te zijn.

Het derde zegel - het zwarte paard
En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand (vers 5). Het zwarte paard keert zich ook tegen de christenen door financiële onderdrukking. Zwart is de kleur van de honger. De ruiter draagt een weegschaal wat wijst op voedselschaarste. Hij gaat de korenoogst vernielen, zodat de broodprijs stijgt (vers 6). Dat maakt het levensonderhoud onbetaalbaar. Christenvaders werden ontslagen en de gezinnen raakten brodeloos. Toch tempert de Heere de moeite. De olijfboom en de wijnstok moeten gaaf blijven. Olie en wijn geven verzachting en troost. ‘Hij zal hen nimmer om doen komen, in dure tijd en hongersnood’ (Psalm 33: 10, berijmd).

Het vierde zegel - het vale paard
En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na (vers 8). Dit paard heeft een gele lijkkleur en keert zich tegen alle mensen. De ruiter is de dood en zijn ‘wapendrager’ – de hel – volgt hem na. Ruiter en ‘wapendrager’ krijgen macht te doden. Het oordeel is getemperd tot een kwart van de mensheid. De meerderheid van de wereldbewoners overleeft het gericht. Vier doodsgevaren worden genoemd: zwaard, honger, pest en wilde beesten (Ezechiël 14: 21). Het zwaard is een oorlogszwaard, een ‘romphaia’. De vier doodsgevaren zijn er vanwege de zonde. Het geelgrauwe paard volgt ook het witte paard. Gods Kerk weet de leidsels van het vale paard in Jezus’ hand. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij (Psalm 23: 4).

Het vijfde zegel
Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet (vers 10)? Johannes ziet de zielen van de martelaars onder het altaar. De Heere Jezus offerde Zich op het altaar. Hij is Middelaar, zij zijn martelaar. De zielen roepen om wraak. De zielen appelleren op Christus’ heiligheid, trouw en macht. De belofte van Zijn komend Koninkrijk lijkt in het geding. Hoelang?! De eerste verhoring van hun gebed is de witte kleding. Zij delen in de vrede. Toch moeten zij nog wachten op de volle heerlijkheid (vers 11). Het getal van de gezaligden moet vol worden. Dan wordt hun bede volkomen verhoord.

Het zesde zegel - de grote dag Zijns toorns
De jongste dag is een tweede verhoring op de bede van de martelaren: Hoelang?! De jongste dag wordt beschreven als een kosmische catastrofe. Alle hemellichten vallen uit. De Schepper Zelf breekt Zijn oude wereld af. Van hoog tot laag slaan de mensen op de vlucht. Verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams (vers 16). Liever levend door de bergen bedolven, dan de alwetende Rechter onder ogen komen. ‘En kust den Zoon, vanouds u toegezeid, eer u Zijn toorn verdelg’ voor aller ogen’ (Psalm 2: 6 berijmd).

Vragen
1. Ga na welke overwinningen het witte paard zoal heeft behaald?
2. Weet je voorbeelden uit de kerkgeschiedenis waarin het bloed van de martelaren het zaad der kerk bleek.
3. Probeer bij elk van de paarden een voorval uit de actualiteit te bedenken.
4. Lees voor jezelf een preek die gaat over de verzoening met God.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.