+ Meer informatie

Psychiater Mulder maakte grove fouten

Raadsman Molukkers uit felle kritiek

4 minuten leestijd

ASSEN — De raadsman van de treinkapers en de schoolbezetters, mr. W. Kousemaker, heeft de regering verweten een rookgordijn rond het proces te hebben opgetrokken. Volgens hem was de regeringsverklaring bijzonder onduidelijk, met name wat betreft de beloofde vrije aftocht voor de kapers.

Mr. Kousemaker stelde vast dat een aantal essentiële gegevens die van belang zijn voor een afgerond oordeel, zijn achtergehouden. Hij doelde hiermee op de processen-verbaal van de gesprekken tussen het beleidscentrum met de school en de trein en de trein en school onderling, die niet ter beschikking zijn gesteld. „Hetzelfde geldt voor de afluisterapparatuur om de trein en van de opnamen die zijn gemaakt tijdens de overmeestering van de trein", aldus de raadsman. niet is bewezen. „De juiste toedracht omtrent de gedode gegijzelden is onbekend", zo zei hij.

Mr. Kousemaker vond dat het voor iedereen duidelijk moet zijn dat in deze zaken geen preventieve werking uitgaat van lange straffen. Hij wees op de straffen aan de treinkapers van Wijster die eerder averechts hebben gewerkt dan dat ze volgende acties voorkomen. „De geestverwanten van de verdachte Zuidmolukkers in Bovensmilde en Assen - maar ook daarbuiten - zullen, welke straffen ook worden opgelegd, zich niet geremd voelen om tot nieuwe actieds over te gaan. In dat opzicht is de straf zinloos.

Verdriet

De rechtbank zal volgens mr. Kousemaker rekening moeten houden met het feit dat de wijze waarop de acties zijn beëindigd een diep verdriet en .grote verslagenheid onder de ZuidMolukkers hebben teweeggebracht. ,,Niet alleen onder degenen die hier terecht staan, maar ook voor alle andere 35.000 Molukkers in Nederland. Bovensmilde en Assen vormen één grote familie die lijdt onder de gevolgen van de droevige gebeurtenissen. Psychisch leed, dat zich nu uit in vele lichamelijke klachten", aldus mr. Kousemaker.

De president heeft de uitspraak op donderdag 22 september om 10.00 uur bepaald.

Mr. Kousemaker nam het algemene gedeelte van de verdediging van de treinkapers en de schoolbezetters voor zijn rekening. De andere advocaat, mr. H. de Ruyter, pleitte gisterochtend mede voor de 23-jarige Mezack P., die medeplichtigheid ten laste was gelegd. Hij had een pistool aan de kapers geleverd, maar was zelfde bewuste maandagochtend niet op komen dagen. Mr. De Ruyter vroeg aan de president vrijspraak van de verdachte. Volgens hem was de leverantie van het wapen niet bewezen. Hij vond de geëiste straf van vier jaar veel te hoog.

Beperkingen

Kousemaker uitte felle kritiek op de beperkingen die de gevangen kapers tijdens hun voorarrest zijn opgelegd. ' „Het ministerie van Justitie heeft niets nagelaten om de beperkingen te verscherpen", zo zei hij.

Hij was van mening dat door het beleidscentrum tijdens de gijzeling belangrijke beoordelingsfouten zijn gemaakt. „Mulder heeft van de mentaliteit van de Zuid-Molukkers niets begrepen. Dit bleek later uit zijn uitingen tegen dr. Tan toen hij sprak over een bewustzijnsvernauwing van de kapers", aldus Kousemaker.

Volgens de raadsman heeft de houding van dr. Mulder de kansen om tot een werkelijk gesprek met de kapers te komen, belemmerd. Hij wees op de mogelijkheden van het beleidscentrum wat andere mensen, die ongetwijfeld wel de goede toon hadden kunnen vinden, betreft. „Bijvoorbeeld ds. Papylaya, dié stand-by was tijdens de gijzeling".

De consequentie van het falen van het beleidscentrum was volgens Kousemaker dat het wantrouwen levensgroot werd. ,,Nadat de vrije aftocht niet werd ingewilligd, zou de relatie opnieuw moeten worden opgebouwd. Dit had een beletsel moeten zijn voor de ingreep", aldus de raadsman.

Toen Kousemaker begon te spreken over de beëindiging van de acties, werd hij onderbroken door president mr. Fliek. „De afloop der acties is niet aan het oordeel van de rechtbank onderworpen", aldus de president, die na een nog enkele onderbrekingen, mr. Kousemaker gelastte daar niet verder over te spreken.

Zijn pleidooi vervolgend zei mr. Kousemaker dat er behalve de zes Zuid-Molukkers helaas ook twee gijzelaars om het leven zijn gekomen. „Ook de dood van de gijzelaars wordt door onze cliënten bijzonder betreurd, niet alleen omdat men in de trein juist met deze mensen een bijzonder goed contact had, maar ook omdat men de vaste wil had dat allen de gijzeling zouden overleven".

De raadsman zei dat de kapers er bijzonder veel waarde aan hechtten, dat nu publiekelijk komt vast te staan dat er geen enkel bewijs is dat de dodelijke schoten uit hun wapens afkomstig waren. Later antwoordde de officier van justitie dat dit ook • BREDA — Een 37-jarige Bredenaar heeft zich bij de politie in zijn woonplaats aangegeven in verband met moord op zijn 29-jarige vrouw. Hij blijkt haar in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een ruzie gewurgd te hebben. Geheel overstuur bracht hij een uur later het stoffelijk overschot naar het politiebureau. Volgens de politie was het echtpaar in een echtscheidingsprocedure gewikkeld. (Van onze parlemenisredactie)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.