+ Meer informatie

CH heeft waardering voor haar kamerleden

Blijven streven naar CDA

3 minuten leestijd

De laatste twee verkiezingen, die voor de CHÜ winst hebben opgeleverd waren voor veel afgevaardigden van deze partij op de algemene vergadering, welke zaterdag in Apeldoorn werd gehouden, reden om lof toe te zwaaien aan de Tweede kamerfractie. Er was grote waardering voor de houding van de kamerleden ten opzichte van de politiek van het kabinet-Den Uyl.

Voorts was er allerwege aandrang op voortzetting van de Christen-Democratische samenwerlcing. Ue meeste van de 21 sprekers zeiden in dit verband het te betreuren dat in de Tweede Kamer KVP, ARP en CHU niet altijd op één lijn zitten, hetgeen stemgedrag, onder meer bij de moties over het midden- en kleinbedrijf en de versterking van de politie en bij de verlaging van het collegegeld.

Op de algemene vergadering klonk dan ook de waarschuwing, dat bij de voortgaande samenwerking de eigen Identiteit van de CHU niet verloren mag gaan. „De kiezers hebben bij de laatste twee verkiezingen getoond dat zij de CHU niet kwijt willen. De CHU moet daarom politieke eisen stellen".

MOEILIJK

Fractievoorzitter Kruisinga antwoordde, dat zijn fractie momenteel een moeUijke taak heeft. „Enerzijds wil de fractie het beleid van het kabinet eerlijk beoordelen. Anderzijds willen wij onze broeders - KVP en ARP - niet loslaten. Soms is het moeilijk de juiste stelling te betreK ken omdat wij soms andere conclusies trekken dan onze broeders in het CDA".

Dr. Kruisinga zei dat de CHU de solidariteit wel blijven betrachten, „ook als onze broeders misschien in moeilijkheden zitten".

Unievoorzitter Van Verschuer voegde daaraan toe dat het unlebestuur tot nu toe, wat het voortgaan op de weg van verdergaande samenwerking betreft, steeds de beBluiten van de toporganen van de unie heeft uitgevoerd. „Wij willen, dat de CHU met de eigen geestelijke lading en het eigen politieke profiel het CDA ingaat en daar erkend wordt". Mr. Van Verschuer herinnerde eraan dat de CHU, evenals KVP en ARP, zich tegen de polarisatie afzet. „Maar dan mogen wij ook niet polariseren tussen KVP/ARP enerzijds en CHU anderzijds. Wij moeten bij elkaar blijven en het CDA van de grond krijgen".

GEEN BREUK

Prof. Dr. J. W. van Hulst, voorzitter van de Eerste-Kamertractie van de CHU, vond dat kritiek op het kabinet-Den Uyl geen verraad aan het CDA is. „Daarom kan er ook niet gesproken worden over een breuk in het CDA".

De senator stelde,dat de mogelokheid moet worden opengelaten dat KVP en ARP naar de CHU toe komen en gaan inzien dat het voor hen heel erg moeilijkwordt op de huidige weg voort te gaan.

De Eerste-Kamerfracties van de drie Christen-Democratische partijen zijn volgens prof. Van Hulst reeds vergevorderd wat het zoeken naar eenheid betreft. „Wij zijn het eens geworden wat betreft de kritiek op het kabinet-Den Uyl".

Een motie van de Christelijk Historische Statenkring Arnhem om nu reeds uit te spreken dat de voorwaarden voor het tot stand komen van één gezamenlijke kandidatenlijst bij de zingen moeten zijn: Een op elkaar afgestemd beleid van de kamerfracties, een duidelijk politiek profiel voor de toekomst, geen inzet van het kabinetDen Uyl bij die verkiezingen en geen afspraken vooraf, werd op dringend verzoek van voorzitter Van Verschuer teruggenomen. „Deze motie is prematuur. Er dient niet onvoorbereid over een dergelijke kwestie gesproken te worden. Bovendien komt de beslissing over de ene kandidatenlijst pas in een later stadium aan de orde", aldus mr. Van Verschuer. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.