+ Meer informatie

Claudia Procula [2]

5 minuten leestijd

'En als hij op den rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb (toch) niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in de droom om Zijnentwil.' (MATTHEÜS 27 VERS 19)

De vrouw van Pilatus zegt hier dat ze veel geleden heeft. Wat zou dat zijn: veel .ijden in een droom, omdat de Rechtvaardige in het geding is? Waar moeten we dan aan denken? Kunnen we niet spreken van een nachtmerrie? Deze vrouw is volkomen van streek, zoals wij dat kunnen zijn, als een gruwelijke gebeurtenis uit het verleden terugkomt in de droom. Toch is het tegelijk ook heel anders. Want zij beleeft niet het verleden, maar ze ervaart in haar droom de werkelijkheid van het heden en de toekomst.

Zij beleeft hoe afschuwelijk het is om de Zoon van God te verwerpen. In de verschrikkingen die ze doormaakt, heeft ze een indruk gekregen van wat er in Jeruzalem gebeurt, terwijl zij slaapt. Zij krijgt slapende geopenbaard welke enorme gevolgen een verkeerde beslissing van haar man zal hebben. Deze vrouw beleeft hier iets van de toekomende toorn van God over hen die Hem, De Rechtvaardige nu en straks verwerpen.

Ze noemt Hem Die Rechtvaardige. Wat een naam! Wat dit woord Rechtvaardige precies voor Pilatus betekende weten we niet. Rechtvaardig zal voor Pilatus en zijn vrouw in ieder geval betekend hebben: onschuldig. Maar rechtvaardig is nog veel meer. Als Claudia de vrouw van Pilatus, zoals men vermoedt, een aanhangster van het joodse geloof was, wist ze dat ten diepste alleen God rechtvaardig is. Daarom is deze droom in alle verschrikking ook een machtige openbaring van het heil. Deze Rechtvaardige is immers Gods Zoon.

Terwijl deze vrouw droomt staat deze Rechtvaardige voor de rechterstoel van haar man Pilatus. Wat een angst heeft deze vrouw, nu ze begrijpt dat haar man geroepen is om vonnis te vellen over Hem. Dat gaat zijn inzicht te boven, dat begrijpt zij heel goed.

Pilatus krijgt door deze droom een laatste waarschuwing, rechtstreeks vanuit de hemel. Hij weet nu zeker dat deze Man onschuldig is. Voor een Romein is een droom een belangrijk teken, want aan dromen werd toen grote waarde gehecht. Deze droom is een bewijs, voor hem, maar ook voor ons, dat God bestaat. Laten we niet te klein en te afgemeten over Gods handelen in deze wereld denken. Alle dingen zijn aan Hem onderworpen, de krachten van de natuur en ook de onbekende wegen die de dromen gaan.

Pilatus staat in zijn ambt voor de belangrijkste beslissing ter wereld. De overpriesters, de oudsten en het volk dwingen hem tot de veroordeling van de Zoon van God. Deze hemelse boodschap trekt Pilatus naar de andere kant. Maar hij moet beslissen. Hij moet van twee kwaden de beste kiezen, denkt hij. Daarom weegt hij de risico's af, zonder het grote risico waarop zijn vrouw hem wijst, echt te begrijpen.

ze verantwoordelijkheden voor een deel de plaats van God innemen, die ons dit gezag heeft verleend? Als vader en moeder, als werkgever, als werknemer, als kerkenraadslid, als..., noem maar op, geven we leiding en beslissen we in Gods Naam. Zoeken we daarbij ons eigen belang i.p.v. het belang van de naaste en van God? Hoeveel compromissen en beslissingen van ons zijn werkelijk aan de maat van het Koninkrijk van God?

ze verantwoordelijkheden voor een deel de plaats van God innemen, die ons dit gezag heeft verleend? Als vader en moeder, als werkgever, als werknemer, als kerkenraadslid, als..., noem maar op, geven we leiding en beslissen we in Gods Naam. Zoeken we daarbij ons eigen belang i.p.v. het belang van de naaste en van God? Hoeveel compromissen en beslissingen van ons zijn werkelijk aan de maat van het Koninkrijk van God?

Elke verkeerde beslissing, elk compromis dat niet aan deze norm voldoet, is zonde. Alles wat niet voldoet aan Gods hoge norm, de norm van de Rechtvaardige, kan niet bestaan, als Hij komt om te oordelen. Deze zonden moeten verzoend worden, anders wordt ons lijden na het oordeel zwaarder dan het lijden van Claudia in haar droom.

Wat onnoemelijk belangrijk is het daarom, dat we Hem kennen als onze Rechtvaardige, die daar in onze plaats staat. Dan is het nu al een grote werkelijke vreugde en geen droom, dat we in Hem helemaal rein en onschuldig zijn voor dat grote gericht. Als dat onze werkelijkheid is, zullen we de beslissingen die we nemen en de compromissen die we nu nog moeten sluiten, biddend voor Zijn aangezicht brengen.

U zegt dat is een droom om zo te kunnen leven in deze wereld. Hoe kun je dan nog een verantwoordelijke positie hebben in kerk, politiek, maatschappij of bedrijf? Zeker van ons uit gezien is dit een droom. Dat mag ook, want het is immers, ook nu in de lijdenstijd, Pinksteren geweest. Joel 2 is in vervulling gegaan; 7 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.

Als u zo door de Heilige Geest van het Koninkrijk droomt, bent u werkelijk rechtvaardig in Hem de grote Rechtvaardige. Dan zal Hij u de Weg wijzen, ook in onmogelijke situaties.

G. VAN DEN BERG, ASPEREN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.