+ Meer informatie

Miljardenorder is nu vrijwel zeker

Van der Klaauw in China

3 minuten leestijd

PEKING — Tijdens het bezoek van minister Van der Klaauw van Buitenlandse Zaken aan de Chinese Volksrepubliek is de zekerheid toegenomen» dat Nederland het havenproject van Lianyaungang in de wacht zal slepen.

Zijn Chinese ambtgenoot liet duidelijk merken, dat de Chinezen graag zien dat het project door Nederiandse bedrijven wordt uitgevoerd, mits het werk niet te duur wordt. Met deze order zijn enkele miljarden guldens gemoeid.

Het betrokken project behelst de modernisering van de haven van Lian-Yungang, gelegen tussen Sjanghai en Tientsin. De haven moet worden ingericht als kolenhaven, die toegankelijk is voor schepen van 100.000 ton. Voor het project is een Nederlands . consortium van bedrijven gevormd, dat de naam heeft gekregen Port and Delta BV. Het consortium staat onder leiding van de heer J. H. Wijsman, directeur van het Nederlands centrum voor handelsbevordering. Naast de AMRO-bank zitten in het consortium drie coördinerende bedrijven, t.w. Bos Kalis voor het aannemingsgedeelte, IHC Holland voor de levering van de uitrusting en het ingenieursbureau NEDEC vodr het ingenieurswerk en het ontwerp.

Mensenrechten

Tijdens het diner dat Van der Klaauw zijn Chinese collega Hoeang Hoea zaterdagavond aanbood, wees de Nederlandse bewindsman indirect op het probleem van de mensenrechten. De Chinese minister van BuitenIand.se zaken had eerder die avond in een televisie-interview in Peking gezegd, niet te willen ingaan op het rapport van Amnesty International over de schending van de mensenrechten in zijn land. Ook zou hij het rapport niet hebben gelezen.

Het was een van de eerste keren dat een Chinese bewindsman rechtstreeks werd gevraagd naar de situatie van de mensenrechten in de Volksrepubliek. Hoeang Hoea gaf er tijdens het vraaggesprek duidelijk blijk van dat een organisatie als Amnesty zich niet moet mengen in de interne zaken van China. Hij noemde Amnesty ,,een organisatie die geen enkel volk vertegenwoordigt". Bovendien kent China een ander sociaal en ideologisch systeem waarin de mensenrechten ook anders worden beoordeeld dan in het Westen.

Het rapport van Amnesty, getiteld ,,Politieke gevangenen in de Volksrepubliek China", werd eind november 1978 gepubliceerd. Amnesty ging pas tot publikatie over nadat de organisatie het rapport in juni had overhandigd aan de Chinese ambassade in Stockholm met het verzoek het door te spelen naar Peking. Aangezien reacties uitbleven besloot Amnesty het rapport in de openbaarheid te brengen.

Onzeker

In het rapport zegt Amnesty geen exacte cijfers te kunnen geven van het aantal politieke gevangenen in China. Het kunnen er even gemakkelijk tienduizenden zijn als hen* derdduizenden. Zeker is ook, volgens Amnesty, dat in de Volksrepubliek sinds 1977 minstens 150 executies zijn uitgevoerd. Verder wijst de organisatie op het bestaan van wetten, die door hun vaagheid naar willekeur kunnen worden uitgelegd, en waardoor het eenvoudig is mensen voor politieke delicten op te pakken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.