+ Meer informatie

Vierjarenplan over welzijn in Borsele

O.a. gericht op minderheden

3 minuten leestijd

BORSELE — Evenals in de gemeenten Goes, Kapelle, Kortgene, Reimerswaal en

nen hiervan hangt samen met de deelname van de gemeente Borsele aan het proefprojekt specifiek welzijn, regio De Bevelanden.

In het thans verschenen plan is het welzijnsbeleid voor de komende vier jaren in grote lijnen beschreven. De activiteiten zullen in die tijd onder meer gericht worden op groepen in de samenleving, die een bepaalde achterstand hebben. Ook zal getracht worden de saamhogrigheid binnen de kern of tussen de kernen te vergroten. Bovendien wil men komen tot een evenwichtig voorzieningenpakket op de terreinen van zorg, educatie en recreatie.

Aangaande de sector zorg acht het gemeentebestuur het gewenst om te komen tot een basis- of districtsgezondheidsdienst. Vanwege de hoge kosten zal een stapsgewijze aanp& echter noodzakelijk zijn. .

Overigens wil men ook komen tot een grotere samenhang tussen de verschillende voorzieningen op het plaatselijke vlak, d.w.z. huisarts, tandarts, kraamverzorging, kruiswerk en andere eerstelijnszorg zal beter op elkaar afgestemd moeten worden.

Bij het bejaardenwerk wordt opgemerkt, dat geprobeerd zal worden om hêt aantal beschikbare plaatsen in de bejaardenoorden op het huidige peil te handhaven. Verder zullen de bejaarden goed moeten worden voorgelicht, voordat zij besluiten om zich in een bejaardenoord te vestigen.

Tenslotte acht men het in de sector zorg van belang om meer aandacht te besteden aan verslaafden, werklozen en mensen die tijdelijk óf permanent niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, geestelijk- en lichamelijk gehandicapten en buitenlandse werknemers.

Volwassenen

In de sector educatie neemt de volwasseneneducatie een belangrijke plaats in. Het doel van deze onderwijsvorm is om de inwoners kennis en vaardigheden bij te brengen, waardoor de maatschappelijke weerbaarheid vergroot wordt en de vrije tijd zinvoller wordt besteed.

In dit kader wil men de aanvraag voor vestiging van dag/avond lager beroepsonderwijs voor volwassenen in Goes ondersteunen. Ook gaan de gedachten uit naar dag/avondonderwijs op Mavo- en Havo-niveau.

In de sector educatie wordt verder gesproken over het Museum voor Noord- en Zuid-Beveland in Goes en het Zeeuws Biologisch Museum in Domburg. Beide musea zullen de komende jaren financieel worden gesteund door de gemeente Borsele.

Ook het bibliotheekwerk komt ter sprake. Hierbij zal worden gestreefd om ook 's Gravenpolder te voorzien van een vaste vestiging.

Bij de sector recreatie wordt het openbaar vervoer in de gemeente Borsele besprokrai. Getracht zal worden om te komen tot betere verbindingen tussen de kernen zelf en snellere verbindingen met Goes. Het bereikbaar houden van alle dorpen door-middel van het openbaar vervoer is eveneens van groot belang.

Om de bevolking de gelegenheid te geven op het verschenen plan te reageren, heeft het gemeentebestuur drie hoorzittingen georganiseerd, die vermeld zijn in de huis-aan-huis-verspreide welzijnskrant.

Ook kunnen reacties schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op deze manier wil men in de gemeente Borsele Icomen tot een gedegen welzijnsbeleid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.