+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

„Een God van eeuwig heil", door ds. W. van Gorsel. Meditaties over de heilsfeiten. Uitg. J. H. Kok te Kampen, 1976, prijs /8,90, 80 blz. Dit boek bevat een samenbundeling van in totaal 21 meditaties over de heilsfeiten, 3 Advents-, 3 Kerst-, 7 Lijdens-, 3 Paas-, 2 Hemelvaarts- en 3 Pinkstermeditaties.

De auteur, die Nederlands Hervormd predikant te Ridderkerk is, geeft zijn boek de treffende titel: "Een God van eeuwig heil". In deze enkele woorden is heel de inhoud samengevat. Alles concentreert zich om de Persoon en het werk van Christus. Hij is het fundament der zaligheid. De oorzaak der zaligheid ligt in God de Vader. In de zending van de Zoon zie je God de Vader in het hart. Christus is de openbaring van de liefde Gods. In de tijd aller tijden en in de nacht aller nachten kwam de Zoon op aarde om de zalighei' te verdienen. We kunnen alleen maar zalig worden, als aan al de eisen van de Vader voldaan wordt, als de wet van God bevredigd wordt.

Van de mens uit is dat onmogelijk. Er zal genade aan te pas moeten komen en dat sluit alle menselijke,verdiensten radicaal uit. Waar Gods Geest de zondaar gaat ontdekken aan zijn totale verk nheid, daar maakt Diezelfde Geest ook plaats voor Christus, Die aan al de eisen van de wet heeft voldaan. Gods volk heeft de Borg nodig in Zijn vernedering en verhoging! Zij gaan de heilsfeiten verstaan en beleven. Daar ligt de grond der zaligheid!

Met genoegen heb ik van de inhoud van dit boek kennis genomen. Met name de Adventsmeditaties hebben mij bijzonder aangesproken. Ds. Van Gorsel heeft de gave om te schrijven. Hij leest gemakkelijk. In korte trekken worden de zaken helder en boeiend voor de aandacht gebracht. Zo bijv. op blz. 6, waar hij spreekt over wantrouwen krijgen in onszelf en een vertrouwen op de Heere. De schrijver werkt nogal met tegenstellingen. Dat maakt het levendig.

Exegetisch is dit werkje verantwoord. De Schriften worden geopend. Op één plaats verschillen wij met de auteur van mening. Ten onrechte haalt hij de woorden „Ik heb de pers alleen getreden" aan i.v.m. Christus' vernedering! Blz. 38. Deze aanhaling uit Jes. 63 ziet op de verhoging van Christus. Christus heeft de perskuip getreden en anderen geperst! Hier wordt niet de lijdende, maar de zegepralende Christus getekend. Het bloed aan Zijn klederen is dat van Zijn overwonnen vijanden. De kanttekenaren van de Statenbijbel geven ook deze verklaring, evenals Calvijn en Hellenbroek. Calvijn noemt het zelfs „ridiculum", belachelijk, om in die woorden een profetie van Jezus' lijden te zien.

Nog één opmerking in het algemeen. Misschien had de schrijver iets meer de beleving van de heilsfeiten in de harten van Gods kinderen kunnen uitwerken en wat meer mogen waarschuwen tegen de veralgemening van het geloof en valse inbeelding! Vooral in onze dagen van vervlakking is dit zo nodig!

Maar deze opmerkingen doen niets af van de lof, die wij voor deze uitgave hebben. We wensen het in veler handen. Koop en lees!

Noordeloos, Ds. P. Beekhuis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.