+ Meer informatie

Bebouwing bedreigt Hierdense Beek

GMF: Beekdal aansluiten bij toekomstig Nationaal Park Veluwe

3 minuten leestijd

STAVERDEN - De Gelderse Milieu Federatie wil dat de omgeving van de Hierdense Beek tussen Elspeet en Uddel aansluit bij het toekomstig Nationaal Park Veluwe. Toenemende bebouwing met stallen en vakantiehuisjes vormen volgens de GMF een grote bedreiging voor het ecologisch zeer belangrijke gebied.

De ontwikkeling van niet-grondgebonden landbouw (kalvermesterij) in het agrarisch gebied Uddel-Elspeet heeft niet de winst voor natuur en milieu gebracht die ze volgens het provinciale streekplan van 1996 had moeten brengen. Het open gebied, dat een kenmerk is van de enclave, slibt dicht door bouw van recreatiehuisjes en grote stallen. Door de toenemende bebouwing versmalt het beekdal van de Hierdense Beek.

Dat concludeert de Gelderse Milieufederatie (GMF). Vandaag overhandigt directeur V. Vintges van deze organisatie een brochure aan gedeputeerde Th. H. C. Peters van Ruimtelijke Ordening.

De brochure geeft voorbeelden van de toenemende bebouwing (verstening) in de begrensde natuurontwikkelingsgebieden. Dat agrarische industrie en wonen in de praktijk voorrang krijgen boven natuur en recreatie vindt de GMF een ongewenste ontwikkeling. Ze wil gemeenten, provincie, Rijk, waterschap en maatschappelijke organisaties van dit probleem bewust maken. Aansluiting bij het Nationaal Park Veluwe zou voor de federatie een goede oplossing zijn.

De brochureschrijvers bekritiseren het gedoogbeleid van gemeentes ten aanzien van illegale bewoning van vakantiehuisjes. Gedogen leidt tot een woonrecht, een woonrecht leidt er vaak toe dat mensen een groter huis of villa mogen bouwen.

Vooral het landelijk centrum voor paardensport tussen Uddel en Harderwijk en camping Blekemeer in Uddel vormen een bedreiging voor de natuurwaarden van de streek. De bebouwingsdichtheid bij het Federatiecentrum neemt toe en camping Blekemeer krijgt er een groot aantal chalets bij. In de laatste decennia is veel ongeordend gebouwd, vindt de GMF. Het gebied Uddel-Elspeet dreigt een rommel te worden door stallen, (illegale) vakantiehuisjes en villa's. Opmerkelijk vindt de milieufederatie vooral dat graasweiden voor herten en reeën steeds meer verdwijnen ten koste van graasweiden voor paarden.

Hierdense Beek

De Hierdense Beek, ook wel bekend als Staverdense of Leuvenumse Beek, ontspringt vlak bij het Uddelermeer en mondt na ruim twintig kilometer uit in het Veluwemeer. Het beekdal heeft volgens het GMF grote landschappelijke en ecologische waarde. Het is het enige gebied op de Veluwe waar het edelhert zijn natuurlijke biotoop vindt met groene weiden en verspreide bossen. Het Waterschap Veluwe herstelde de Hierdense Beek in 1995. De restauratie kostte 4 miljoen gulden. In 1997 stelde het waterschap vast dat de waterkwaliteit dusdanig verbeterd was, dat allerlei vissen en visetende vogels weer in en rond de beek zijn teruggekomen.

Bovendien wijst de GMF op de bedreiging van de waterkwaliteit vanuit zijbeekjes. De Hierdense Beek krijgt haar water voor een deel uit zijbeekjes die gelegen zijn in agrarisch gebied met veel intensieve veehouderij. Afvalstoffen en fosfaat kunnen gemakkelijk in het water terechtkomen.

Wild

Ruim baan voor het grootwild. Daar gaat de provinciale milieufederatie voor. Uitbreiding van campings dreigt trekroutes voor grootwild tussen Staverden en Elspeet te verstoppen. Ook onder stroom staande hekwerken vormen een hindernis voor het wild.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.