+ Meer informatie

Licht en donker in Hilversums Expohal

ZOEKLICHT TOOGDAG ACCENTUEERT SCHERP

5 minuten leestijd

„Gods lichtstralen in een donkere wereld", was het centrale thema van de zaterdag gehouden Zoeklicht-toogdag in de Eexpohal te Hilyersum. De toogdag werd bezocht door enkele duizenden personen, maar, aldus de leiders, vooral door velen uit de Gereformeerde kerken. De bijzondere band die men voelt wordt gelegd door het gezamenlijk uitzien naar de wederkomst des Heeren, het Maranatha-evangelie.

Het licht en het donker werd scherp tegenover elkaar gesteld. „Hoe donkerder de wereld, wordt hoe beter Gods lichtstralen zichtbaar worden", aldus Lex de Heer in zijn openingswoord. Ook ds. W. Harkema, een van de redacteuren van het blad „Zoeklicht" begon te zeggen dat hij geen blijde boodschap kon brengen. Daarmee accentueerde hij het contrast.
„Er ligt een enorme schuld en duisternis op de mensheid". Wat is dan die schuld? God heeft zich aan de mensheid geopenbaard in Zijn werken, in de schepping en in Jezus Christus. De mensen zijn, hoewel zij beweren.wijs te zijn dwaas en sluiten hun ogen en harten voor God. De wereld houdt immers met God geen rekening.
EGOÏSME
Wordt een vredesconferentie begonnen met gebed Het morele peil in het gezinsleven daalt bedenkelijk. Egoïsme, ook in de harten der gelovigen is het grote kenmerk van deze tijd. Veel humanisten en kerken geloven nog in een gouden tijd, maar men zal het beest, de Anti-christ moeten verwachten. „Het is om ons allen te roepen tot een radicale terugkeer tot God".
Ds. D. S. Veldkamp sprak vervolgens over het licht en de lichtdragers. Jezus Christus zegt, dat hij het universele Licht in de wereld is. Niet voor iedereen, maar alleen voor diegene die Hem volgt. De duisternis immers heeft Het niet gegrepen, ieder is er niet op in gegaan, aldus ds. Veldkamp. Hij roerde hiermee een van de kenmerkende eigenschappen van de door de Zoeklicht beweging gebrachte boodschap aan: belijd je zonden en grijp Gods genade aan.
Voor al diegenen, die nu nog in het Siberië dezer wereld verblijven wil hij ook het Licht der wereld zijn. Volg hem dan via het kruis en het geopende graf naar de Pinkstermorgen, waar hij de wondere veelheid van zijn Geest uitstortte.
REFLEX
Over de lichtdragers zei ds. Veldkamp nog: Het is bij veel kerkelijke mensen vaak moeilijk, zelfs na een kerkdienst, tot een gesprek te komen over de dingen die toch nummer één moeten zijn in ons leven. Wij moeten echter een weerkaatsing, een reflex worden van datgene wat Jezus in ons geopenbaard heeft.
In de middagbijeenkomst had ds. H. Koekoek het onderwerp: „jeugd in actieve dienst". Ds. P. J. Mietes sprak over „de jeugd en de toekomstverwachting". In de avonddienst sprak evangelist Jb. Klein-Haneveld van: „Licht over Israël" en evangelist.T. Kits over: „Zie Ik kom spoedig".
De Zoeklicht-beweging werd ongeveer 55 jaar geleden gesticht door de bekende Johannes de Heer. Sticht geen aparte kerk, zegt men, maar leef in de verwachting dat Christus komt en leef dat uit in je eigen kerk. Let op de tekenen der tijden en vertel het aan de wereld.
Op de toogdag lagen in de boekenstand het „leven zonder vrees" en „Vrede met God" van Billey Graham, broederlijk naast een boek van dr. Aalders en naast „aantekeningen op Genesis van Mackintosh.
EIGEN KARAKTER
Evangelist Kits gaf niet alleen leiding aan het zingen door vlak voor de microfoon te gaan staan, het dirigeren ging hem ook niet slecht af. Zeker is in elk geval dat de liederen uit de bundel van Joh. de Heer met grote overgave gezongen werden. Misschien dat bij deze Zoeklicht beweging een grote diepgang ontbreekt, de blijdschap en het enthousiasme van de aanwezigen groeit op zo'n dag.
Telkens, ook tussen twee sprekers door, riep men op tot stil gebed. En waar kan het verder gebeuren dat tussen de verzen door het orgel even stilgezet wordt om te zeggen: „zingt met een blij gezicht, het is toch onze toekomst". Een evangelisatiebeweging dus met een geheel eigen karakter.
Op de Zoeklicht-toogdag werd tevens de „actie Berea" gestart. Een bedrag van rond ƒ 250.000,- is nodig voor uitbreiding van de Evangelische Bijbelschool te Doom. Deze kreeg in „het Brandpunt" huisvesting, maar, aldus een mededeling, „in verband met het groeiende aantal studenten is het noodzakelijk dat de accommodatie wordt uitgebreid, ook voor de jeugdkampen in de zomermaanden".
In deze kampen, aldus het bericht, zijn honderden jongeren tot de zekerheid van hun verlossing gekomen en zijn vele tientallen tot full-time dienst in zending en evangeilisaüe geroepen, niet alleen in Nederland en Europa, maar ook in andere werelddelen. Er is een speciale girorekening geopend. Als de actie niet zou slagen moet er op de Bijbelschool binnenkort een „studentenstop" worden afgekondigd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.