+ Meer informatie

25-jarig jubileum ‘Vis unita fortior’ te Hoofddorp

3 minuten leestijd

Op dinsdag 15 januari heeft de zendingskrans haar 25-jarig bestaan herdacht. Leden en lid-thuiswerksters werden om 5 uur verwelkomd met een kopje koffie. Dc presidente heette allen hartelijk welkom. In haar openingswoord vermeldde zij, dat juist op deze dag een trouw lid van de vereniging was overleden. Onder de maaltijd las mej. C. de Wilde een gedicht voor. getiteld: 'Dank en bede'. Ouderling Kroncman opende de herdenkingsavond en las daartoe Psalm 147. Na bet gebed hoorden wc van de sekretaresse een terugblik over de afgelopen 25 jaren en van de penningmeesteresse een financieel overzicht. Het gedicht 'Het gebed van Hanna' werd gelezen door de vice-presidentc. Alle dames ontvingen nu een prachtig, zwaar verzilverd lepeltje met daarop de afbeelding van onze kerk te Hoofddorp, terwijl zes leden die al 25 jaar bij de vereniging horen een boeket bloemen en een gedichtenbundel van Chr. dc Priester aangeboden kregen.

Vier dames die al 25 jaar in het bestuur zitting hebben. kregen een persoonlijk kado overhandigd. Felicitaties volgden en tenslotte eindigde ouderling Nieuwenhuis deze mooie avond met het laten zingen van Psalm 119:60 en gebed.

Dinsdag 22 januari mochten we het 25-jarig jubileum herdenken van onze zendingsvereniging 'Dorcas'; na de bouw van de Zuidcrkerk gesplitst in 'Dorcas-Noord' en 'Dorcas-Zuid'.

's Middags werd ons ccn heerlijke broodmaaltijd aangeboden en werden de besturen door de leden in de bloemetjes gezet. Ds. J. M. Kleppe en enkele genodigden waren ook aanwezig, 's Avonds was er een bijeenkomst in dc Noorderkerk. met kerkeraad en zendingskommissic. Na een hartelijk welkomstwoord door de presidente, opende ds. J. M. Kleppe deze avond met het lezen van Handelingen 9:36-43. en staat kort stil bij Tabitha of Dorcas. Hierna leest mevrouw Ten Berge een gedicht voor over 25 jaar Dorcas en mevrouw Bank een terugblik.

Na de pauze krijgt de heer R. de Blois van het zendingsbureau het woord. Hij vertelt over het vertaalwerk van de Bijbel in de Izi-taal. Alleen dooide leiding van de Heilige Geest is dit moeilijke werk mogelijk. De Bijbel is nu bijna geheel vertaald in de Izi-taal. Voor dit werk werd een kollekte gehouden.

Namens de kerkeraad feliciteerde ds. Kleppe ons en bood alle leden een handdoek, ingeweven met 'Dorcas Rijssen 1966-1991'en ccn washand aan. Namens het bondsbestuur bracht mevrouw Van Willigen de felicitaties over.

Mevrouw G. Haase. presidente van "Dorcas-Noord' en mevrouw J. v.d. Noort zaten beide 25 jaar in het bestuur cn kregen een zilveren broche opgespeld. De beide presidentes, mevrouw G. Haase en mevrouw W. de Boer. ontvingen nog een mooi boeket bloemen.

We mogen wel terugzien op een mooie dag. De avond werd gesloten door ouderling J. Koster.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.