+ Meer informatie

„Dit is geen kanaal, dit is een sloot"

Uitbreiding Overijssels Kanaal door fabrikanten met ongeduld verbeid!

5 minuten leestijd

ALMELO/EMMEN - Driehonderd ton en dan houdt het op. Grotere schepen kunnen het Overijssels Kanaal momenteel niet bevaren. Al tientallen jaren roepen gemeenten en fabrikanten om verbreding van deze vaarweg tussen Almelo en Emmen. Vorige week werden de resultaten van een onderzoek naar uitbreiding van de waterweg gepresenteerd. Vergroting van de capaciteit van het kanaal tot 800 ton blijkt uit financieel-economisch oogpunt zeer aantrekkelijk. Bij Coevorden eindigt echter de victorie...

Het Overijssels Kanaal is al 140 jaar oud. Bij Almelo heeft deze vaarweg aansluiting op het Kanaal van Almelo naar Nordhorn en op een zijtak die beide kanalen verbindt met het Twentekanaal. Vanaf Almelo baant het Overijssels Kanaal zich een weg naar het noorden. Hij slingert zich even naar het westen langs Aadorp en zet vervolgens vastberaden koers naar het noorden, langs Vriezenveen, Daarlerveen, Vroomshoop, Beerzerveld, Bergentheim, Hardenberg en Gramsbergen.

Even ten noorden van Daarlerveen buigt een zijtak af naar Zwolle. Bij Gramsbergen waagt het kanaal zich de provinciegrens over, om zich vervolgens langs Coevorden naar het noordoosten te spoeden. Langs Stieltjeskanaal, Zandpol en Erica zoekt het kanaal zich een weg. Het maakt bij Klazienaveen een vervaarlijke bocht naar het noordwesten om uiteindelijk bij Emmen terecht te komen.

Langs het Overijssels Kanaal heeft zich een aantal fabrikanten gevestigd, die dé uitbreiding van de vaarweg met ongeduld hebben verbeid. Betonfabrikant Jansen stelde vorige week tijdens de presentatie van het onderzoeksrapport dat hij 37 jaar geleden naar Hardenberg gelokt is met het vooruitzicht dat uitbreiding van het kanaal niet lang meer op zich zou laten wachten. „Ik wilde me in Zwolle vestigen, maar de wethouder van Hardenberg zei: „Kom bij ons aan het kanaal zitten". Ik zei toen echter: „Dit is geen kanaal, dit is een sloot". Uitbreiding tot 600 a 800 ton werd me tóén al beloofd. Nou, het moet nog steeds gebeuren".

In de afgelopen twee decennia heeft het kanaal aan betekenis ingeboet door het toegenomen transport over de weg. Nu gaat er jaarlijks circa 315.000 ton aan goederen door de vaarweg, waarvan 300.000 ton uit aangevoerde goederen bestaat. Het grootste deel komt niet verder dan Coevorden. Slechts 50.000 ton wordt afgeleverd in Emmen. Om een stijging tot 900.000 ton in het jaar 2010 te bereiken, zou het kanaal geschikt moeten worden gemaakt voor 800tons-schepen. Op dit moment is de vaarweg slechts afgestemd op gedeeltelijk beladen 300-tons-schepen. Wel zijn inmiddels schutsluizen aangebracht die geschikt zijn voor 1000tons-'bootjes'. De oude ophaalbruggen kunnen door grote schepen niet gepasseerd worden.

Twente is inmiddels de derde transportregio in grootte van Nederland. Uitbreiding van de containerterminal in Almelo is nog wat problematisch, maar vergroting van de capaciteit van het Overijssels Kanaal zou alvast heel voordelig zijn voor de ontwikkeling van het omliggende gedeelte van Twente en Drenthe. Er wordt een verdrievoudiging verwacht van het aantal tonnen dat over het kanaal vervoerd wordt.

Niet optimistisch

Het onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van uitbreiding werd uitgevoerd door het NEA (het Nederlands centrum voor onderzoek, advisering en onderwijs op het gebied van verkeer en vervoer), in opdracht van de provincies Drenthe en Overijssel, de gemeentekring Almelo, de regio IJssel-Vecht en de gemeenten Emmen, Coevorden, Dalen, Hardenberg, Gramsbergen, Schoonebeek en Sleen.

„Toen we de studie begonnen, waren we niet erg optimistisch", gaf woordvoerder Smeenk van het NEA vorige week toe. „Maar voor het traject Almelo-Coevorden zijn de onderzoeksresultaten meegevallen". Ook de provincie Drenthe was aanvankelijk nogal terughoudend, memoreerde gedeputeerde H. Weidgraaf.

Het NEA heeft verschillende oplossingen bekeken. Het kanaal kan verbreed worden tot 400 of 450 ton, maar dat zet nog niet veel zoden aan de dijk. Ook de haalbaarheid van uitbreiding tot 800 of 1000 ton werd onderzocht. Gebleken is dat de baten van het kanaal vooral tussen 400 en 800 ton aanzienlijk toenemen. Verbetering tot 1000 ton zou maar weinig voordeliger zijn dan uitbreiding tot 800 ton. Als de kosten en baten van uitbreiding van het kanaalgedeelte tussen Almelo en Coevorden op een rijtje gezet worden, levert dat een positief beeld op. Voor de vaarweg tussen Coevorden en Emmen is het beeld echter negatief.

Voordelen

Voordelen van uitbreiding van het kanaal zijn er bij de vleet, somde NEA-woordvoerder Smeenk vorige week op. Als er grotere schepen kunnen varen, vermindert dat de transportkosten. Ook voor het milieu, de regionale ontwikkeling en de verkeersafwikkeling is vergroting van de capaciteit van het kanaal voordelig.

Momenteel vestigen zich weinig nieuwe ondernemingen langs het Overijssels Kanaal. Bedrijven die "nat bedrijfsterrein" zoeken, eisen ni| eenmaal een 800-tons vaarweg. Vooï' een 300-tons-„sloot" halen zij minachtend hun neus op. Het bedrijven» park Twente heeft inmiddels bekendgemaakt dat drie grote, internationaal werkende bedrijven belangstellend geïnformeerd hebben naar de vestigings- en vervoersmogelijkheden iri de regio. Eén bedrijf wendde zich inmiddels teleurgesteld af en streek neer in het buitenland. Diverse bef, drijven die langs het kanaal zatenï,, zijn al naar elders vertrokken. "'

Uitbreiding van het kanaal leverï trouwens ook nog eens 200 nieuwe arbeidsplaatsen op. En ook dat is mooi meegenomen.

Moeilijk haalbaar

Aan dit project bungelt echter ooÈ het onvermijdelijke prijskaartje. Uiti breiding van het kanaal tussen Almeï lo en Coevorden tot 400 ton gaat al gauw dertien miljoen gulden kosten; Voor vergroting tot 800 ton mag voor dit gedeelte 66,6 miljoen en voor het traject Coevorden-Emmen 107,7 milj joen neergeteld worden. Als dat geld^ sommetje besteed wordt, worden veri vangingsinvesteringen in de toekomst echter gedeeltelijk (minstens 31 mil; joen gulden) overbodig. ;; Uitvoering van het project is mogeï' lijk in het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP). Het Rijk stelt hiervoor geld beschikbaar. Ook Drenthe en Overr ijssel trekken de buidel open. Verbei tering van het kanaaltraject tussen Coevorden en Emmen is volgens de onderzoekers vanwege de hoge kosr ten niet verantwoord.

Van de dertien miljoen die uitbreiding tot 400 ton zou kosten, zou het provinciebestuur van Drenthe volgens gedeputeerde Weidgraaf bijna twee miljoen op tafel willen leggen. Weidgraaf, zelf zoon van een vroegere brugwachter van het Noord-Willems» kanaal, stelde echter vorige 'week daif uitbreiding naar 800 ton moeilijk haalbaar zal blijken te zijn. Het op; boeren van zo veel miljoenen in deze economisch niet erg florissante tijd wordt steeds bezwaarlijker.

Niet alleen het vestigingsklimaat voor bedrijven zal door de uitbreiding veranderen: „Door verbetering van de beroepsvaart zal het toerisme op het kanaal afnemen, maar dat is alleen maar gunstig".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.