+ Meer informatie

GOD IN HET VIZIER

3 minuten leestijd

In dit helder geschreven boek neemt John Lennox (wetenschapper, wiskundige, hoogleraar aan de universiteit van Oxford én overtuigd christen)de handschoen op tegen de ‘Bright Brigade’ het gezelschap van intellectuele wetenschappers die niets willen weten van God en geloof. Het gaat dan om namen als Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Stephen Hawking en Sam Harris, mannen die het atheïsme in onze tijd op een bijkans agressieve manier aan de man brengen, de zgn. Nieuwe Atheïsten. Het nieuwe zit ‘m in de missionaire gedrevenheid van deze mensen en in de uitgesproken vijandigheid waarmee zij religie in het algemeen en het christelijk geloof in het bijzonder benaderen. ‘Religie vergiftigt alles’ schrijft Hitchens en Sam Harris stelt zich ten doel ‘de meest hardnekkige intellectuele en morele pretenties van het christelijk geloof uit te roeien’.

Hoe belangrijk is het dat deze atheïstische aanval bestreden wordt? Wie weet heeft van de verlegenheid die veel gelovigen kennen als hun ongelovige omgeving vragen stelt over God en zijn bestuur, zal blij zijn met fundamentele Bijbelse argumenten in die discussie. En dat is nu precies wat Lennox doet. Hij analyseert rustig, maar scherp de standpunten van deze nieuwe atheïsten, laat zien hoe vaak hun redenering rammelt en welke blinde vlekken hun parten spelen. Daar waar zij op grond van louter natuurkundige wetten menen het ontstaan van het heelal te kunnen verklaren, houdt Lennox hun onder meer de spiegel voor van de beroemde filosoof Wittgenstein die schreef: ‘De grote misvatting van de moderniteit is dat natuurwetten het universum voor ons verklaren. De natuurwetten beschrijven het universum, ze beschrijven de regelmatigheden. Maar ze verklaren niets’ (cursivering Joh. Vuijk) Maar vooral overtuigend is Lennox in de kracht waarmee hij het Bijbels getuigenis inbrengt in de discussie. Hij doet dat nadat hij kort en bondig in kaart heeft gebracht wat de ‘agendapunten van de nieuwe atheïsten’ zijn: 1. religie is een waanidee met oorlog en geweld als gevolg; 2. daarom moeten we van religie af en daar zal de wetenschap voor zorgen; 3. we hebben God niet nodig om goed te zijn: het atheïsme biedt een prima basis voor ethiek. Lennox gaat in acht hoofdstukken de aanvallers van het christelijk geloof te lijf. Hij doet dat door acht vragen te formuleren die hij steeds als titel aan een hoofdstuk meegeeft. Ik geef hier die vragen weer a. omdat ze de lezer kunnen helpen in het herkennen van het belang van de vraag in het ‘publieke debat’ en b. omdat het volstrekt ondoenlijk is om in kort bestek ook maar enigszins recht te doen aan het betoog van Lennox. De vragen die hij glashelder aan de orde stelt én beantwoordt zijn :

- Zijn God en geloof vijanden van verstand en wetenschap?

- Is religie verderfelijk?

- Is het atheïsme verderfelijk?

- Zijn we ooit goed zonder God?

- Is de God van de Bijbel een tiran?

- Is de verlossing moreel verwerpelijk?

- Zijn wonderen pure fantasie?

- Is Jezus uit de dood opgestaan?

Hoe uiterst relevant zijn deze vragen in de discussie! We kunnen Lennox heel dankbaar zijn dat hij op zo’n overtuigende wijze ons, medegelovigen, toerust met argumenten die er én Bijbels én redelijk toe doen.

n.a.v. John C. Lennox, God in het vizier. Waarom The New Atheists hun doel missen. Uitg. Ark Media, Amsterdam 2013, 303 blz., € 19,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.