+ Meer informatie

511152

4 minuten leestijd

was het nummer van de postrekening van de Pennm. van het Landelijk Verband van Jong. Ver. der Ger. Gem. in Nederland, Paktuinen 49 te Enkhuizen, waarop wij in het nummer van 28 November van „Daniël" uw aandacht vestigden. (Zie blz. 112.)

Het betrof hier de actie tot versteviging der kas van het Gratis Lezersfonds, van welke actie, die toch in het teken stond van saamhorigheid en onderlinge liefde, we eerlijk gezegd grote verwachtingen koesterden, doch waarin we, zeer tot onze spijt, werden teleurgesteld.

We hebben ons afgevraagd welke toch de redenen konden zijn, dat de actie niet wilde slagen, onrdat we bij andere gelegenheden altijd zo'n prachtig succes hadden. Aan het doel kan het niet liggen en het „offer" dat gevraagd werd was toch zo klein. Misschien het betreffende artikel in „Daniël" over het hoofd gezien? Daarom leek het ons niet ondienstig om doel en streven nog eens uiteen te zetten.

Het Gratis Lezersfonds dan wordt opgebouwd uit vrije giften van particulieren, bijdragen J.V. en M.V. e.a. Uit dit fonds worden de abonnementen betaald van hen die finantieel daartoe niet in staat zijn en toch zo graag „Daniël" lezen. Doch zoals dat in iedere huishouding gaat, moet de kas van tijd tot tijd worden bijgevuld, want als de uitgaven de inkomsten overtreffen, dan zouden we met dit mooie doel, waar U zeker mee instemt, niet verder kunnen gaan. We hebben toen van iedere , , Daniël"-lezer een offertje gevraagd, hoewel dit toch geen offer kan worden genoemd n.1. om zegge EEN KWARTJE te storten op de aan het begin van dit artikel vermelde postrekening Een groter bedrag dan een kwartje behoefde niet (al mocht het daarom wel), U zoudt echter versteld hebben gestaan, wat de macht van het kleine had vermocht, als allen maar mee hadden gedaan.

Ja, zult U zeggen , , Een kwartje is weinig". Dan houdt het Gratis Lezersfonds zich aanbevolen. „Ja maar, om nu voor een kw r artje naar het postkantoor te lopen is zo bezwaarlijk voor een dergelijk gering bedrag bovendien." Wel, als U het toch doet, wordt het een offertje met een goede daad erbij. Wilt U het wat gemakkelijker, zendt dan uw gift aan postzegels in een enveloppe aan de Penn. E. Blom, Paktuinen 49 te Enkhuizen. Maar doet allen mee en we zijn enige jaren in staat om de gratis lezers dat genoegen te doen.

Dus we herhalen ons dringend verzoek „Doet allen mee." Bij voorbaat hartelijk dank.

Tot 18 Dec. zijn er in totaal binnengekomen 123 kwartjes (waaronder giften van meer dan 1 kwartje). De M.V. van Lemmer was de eerste die aan onze oproep voldeed. Ook diverse J.V.'s stortten hun jaarlijkse bijdragen. Er blijven nog enkele achter. Vrienden, denkt er eens aan.

Intussen is er een vergadering gehouden met de

agenten van „Daniël", waarover U elders in dit no. een verslag kunt lezen.

Daar is overeengekomen, dat de agenten bij het aanbieden der kwitanties éénmaal 's jaars een kleinigheid zullen vragen voor het Gr. L. Fonds. Welnu, dat is helemaal prachtig. Want zo bereiken wij ook de velen, die er heus wel wat voor over hebben, maar eenmaal de moeite niet doen het te zenden per giro of enkele postzegels in een brief

Maar zo ik vernam van onze Administrateur betalen ongeveer 1000 abonnees altijd per giro of postkwitantie.

Voor hen is dus de enige oplossing iets per giro of in de vorm van enkele postzegels te zenden, waarbij wij natuurlijk van de gedachte uitgaan dat ze er iets voor over hebben.

Komen de agenten bij mensen, die reeds iets zonden per giro of dat liever per giro doen, dan is een enkel woord hiervoor tegen de betrokken agent voldoende.

Ook op ons kantoor te Gouda kwamen bij de administratie enkele giften binnen en wel: ƒ 4.— van M. Z. te 's Gr.; ƒ 0.75 van A. t. V. te T.; ƒ 0.50 van J. P. te St.; ƒ 5.— van de Jongel. Ver. te H. I. Ambacht; f 1.— van N. N. te Genemuiden; ƒ 2.50 van J. v. R. te H.; ƒ 0.25 van W. de BI. te IJ. en 50 ct van H. t. V. te R.

Tevens kunnen wij reeds het eerste bedrag verantwoorden, dat onze agent te Genemuiden, dhr T. van Olst, heeft bijeengebracht, totaal ƒ 30-30.

Allen hartelijk dank!

We bevelen het Gratis-Lezersfonds hartelijk bij U aan en zien belangstellend de stroom van kwartjes en/ of postzegels tegemoet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.