+ Meer informatie

Van Agt vaart uit tegen liberalen

Geen werktuiglijk ondertekenen

3 minuten leestijd

DEN HAAG — „Als door resoluut optreden een einde gemaakt kan worden aan de praktijken in de abortuskliniek Bloemenhove, zal dit ook nu nog niet nagelaten worden, ook niet ter wille van het voortbestaan van het kabinet. Op dat standpunt stond ik in mijn eerste brief ,aan de Kamer en op dat standpunt sta ik nog."

Aldus minister Van Agt, die gistermiddag in de Tweede kamer fel van leer trok tegen de fractie van de WD. De spreker namens de WD, mr. Koning, had de minister van justitie namelijk een dag eerder verweten, dat deze de eerbied voor het ongeboren leven minder belangrijk achtte dan het voortbestaan van het kabinet.

In zijn verweer tegen de beschuldigingen van de WD verweet minister Van Agt deze partij en ook DS'70, indirect te hebben meegewerkt, dat het de officier van justitie in Haarlem destijds onmogelijk werd gemaakt, dat de behandelkamers in de abortuskliniek werden gesloten. Hij doelde hierbij op het feit, dat deze beide fracties een motie steunden, waarin werd voorgesteld, de kwestie door een onafhankelijke rechter te laten beslissen.

Het is waarschijnlijk niet de bedoeling geweest van de WD en DS'70 om de onrechtmatige bezetting van de Bloemenhovekliniek te ondersteunen, maar het aannemen van de motie is onmiskenbaar een morele ondersteuning van het verzet geweest, aldus de bewindsman.

De beschuldiging van Koning (WD), als zou minister Van Agt met opzet, voor deining in het politieke klimaat hebben gezorgd, noemde de minister een „minderwaardige aantijging". Met klem ontkende hij ook, als zou hij uiteindelijk onder druk hebben besloten, niet tot verdere acties tegen de kliniek over te gaan.

Hoewel de minister van justitie ontkende, dat het voortbestaan van het kabinet voor hem belangrijker zou zijn dan de waarde van het ongeboren leven, weegt dit bij hem toch zwaar. Het gaat niet aan een kabinetscrisis te veroorzaken, dan alleen als het om zeer belangrijke zaken gaat. Zeker in onze huidige politieke toestand, zo zei Van Agt. Met verwijzing naar de samenwerking tussen de liberalen de socialisten voor een legalisatie van abortus zei de minister, dat dit initiatief hem allerminst doet verlangen de politieke steven te wenden. „Dt weiger de WD te erkennen als pleitbezorger van het ongeboren leven", voegde Van Agt de liberalen toe.

Hij weigerde een uitspraak te doen of hij het initiatiefwetsontwerp van de VVD en de PvdA, als dit door de Kamer wordt aangenomen, zal ondertekenen. De bewindbman stelde, dat hij het beslist niet eens was met de opvatting, dat hij werktuiglijkmoet tekenen, wat hem wordt voorgelegd.

In zijn verweer tegen de WD-fractie kreeg minister Van Agt in tweede termijn bijval van Jongeling (GPV). „Wij zijn in principe voor samenwerking met de WD. Maar de WD heeft het er nu in de abortuskwestie naar gemaakt, dat deze voorkeur minimaal is geworden", aldus Jongling.

Motie

De WD diende een motie in, waarin zij haar afkeuring uitsprak over het beleid van de minister van jusitie inzake Bloemenhove. Roethof (PvdA) echter zei hierop, deze motie zeer verwonderlijk te vinden. „Hoe is het mogelijk om het beleid af te keuren, nu de bewindsman zich heeft geschaard in de lijn van de WD en de PvdA?", zo vroeg hij zich af.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.