+ Meer informatie

Rijssen hekelt de houding wethouder

Behoudens SGP-fractie

2 minuten leestijd

RIJSSEN — De gemeenteraad van Rijssen heeft in de raadsvergadering felle kritiek geleverd op de handelwijze van SGP-wethouder J. ten Hove in zijn functie als voorzitter van de Beheerscommissie van het multifunctioneel centrum, het Parkgebouw. De aanleiding hiertoe was het verbod van het d.b. aan het bestuur van de Partij van de Arbeid, tijdens de ledenvergadering het vrouwencabaret "Roosmarijn" te laten optreden in het Parkgebouw.

Door interventie van het college van b en w in Rijssen werd dit ten laatste nog toegestaan, waarbij b en w een brief aan de raad had geschreven waarin men het collegestandpunt uiteenzette (zonder wethouder Ten Hove). Hoewel de wethouder handelde in overeenstemming met het dagelijks bestuur van de beheerscommissie werd alle schuld naar hem toegeschoven en eisten enkele fracties (PvdA en CDA) zelfs het hoofd van de wethouder als voorzitter van genoemde commissie.

Door zijn principiële overtuiging zou Ten Hove niet als voorzitter kunnen functioneren en bepleitten de fracties dat de wethouder dit gedeelte van de portefeuille teruggaf.

Het DSR-raadslid H. Siegerink stelde de raad voor adhesie te betuigen aan de brief van het college, waarmee het merendeel van de raad akkoord ging. Met uitzondering van wethouder W. Haase (eveneens SGP) stemde de fractie van de SGP tegen het voorstel van adhesiebetuiging.

De fractie vond het onjuist dat de aantijging aan het adres van de wethouder alleen op diens rekening moest worden geschreven.

Bij de fracties van de PvdA, DSR, RPF en het CDA geraakte de SGP-fractie nog meer in het diskrediet toen het college het voorstel lanceerde een subsidie te voteren aan het r.k. jeugd-jongeren en jongvolwassenwerk in Rijssen, en de SGP dit afwees. De motivatie was het programma van de stichting. Hierin waren activiteiten opgenomen, die in strijd zijn met de principiële opvattingen van de SGP. Het ging hier om een bedrag van 11.890 gulden.

Tuinen
Of de volkstuintjes aan de Steenakkersweg het bestaansrecht blijven behouden is nog steeds twijfelachtig, ondanks het voorstel van het RPF-raadslid H. J. Baan die alle mogelijke pogingen in het werk stelde de tuintjes hier te handhaven, en niet te verplaatsen naar de Ligtenbergerdijk. De raad stelde zich wel unaniem achter het voorstel van Baan, maar zal op voorstel van burgemeester G. J. Smit pas in juni een definitieve uitspraak doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.