+ Meer informatie

KERKNIEUWS

3 minuten leestijd

Dinsdag 28 mei j.l. was het een bijzondere dag voor de gemeente Poederoyen. Br. W. Bok en br. Ant. van Veen waren die dag 40 jaar in het ambt van ouderling en diaken. Voor hen en voor deze kleine gemeente was het zo een dag van gedenken.

De Heere heeft hen gedurende deze veertig jaar willen dragen in hun ambtelijke arbeid. In een kleine gemeente zonder predikant is de arbeid van een ambtsdrager in den regel veel meer omvattend dan in een gemeente met een predikant. Zo heeft onze br. Boktalvanjaren zelf catechisatie gegeven aan de jeugd. Ook heeft hij zondag aan zondag in die jaren gelezen. Daarbij de andere arbeid zoals ziekenen huisbezoek. En br. Van Veen heeft al die jaren mede in de zorgen van die arbeid en van de gemeente gedeeld in trouw en liefde. Jarenlang waren zij ook de bekende verschijningen, die namens de kerk van Poederoyen de vergadering van de classis Dordrecht bezochten.

Er was dan ook wel reden om dit bijzondere feit te gedenken. Naar de wens van deze broeders zelf is er een eenvoudige dienst gehouden in het kleine kerkgebouw. Hoewel er geen bijzondere uitnodigingen verstuurd waren, waren er toch veel belangstellenden van buiten de gemeente. Het kerkje was mooi gevuld. Door de konsulent, Ds. D. Slagboom van Dordrecht C., werd gesproken over Psalm 84 : 11. De zaligheid van de dienst des Heeren werd benadrukt. Na de korte preek sprak hij enkele persoonlijke woorden. Br. Van Veen, de enige mede-ouderling, sprak zijn medebroeders in een hartelijk woord toe. Als vriend en br. sprak ouderl. J. van Heteren uit Sliedrecht, terwijl ook nog het woord gevoerd werd door een ouderling van de Hervormde Kerk ter plaatse.

Na de dienst was er gelegenheid tot feliciteren in het dorpshuis. Voorzover wij het konden opmerken werd van deze gelegenheid door al de aanwezigen gebruikgemaakt. Tevens werd nog door de burgemeester de felicitatie van het gemeentebestuur overgebracht.

We mogen terugzien op een goede avond. Bij alle ambtelijke tekortkomingen en afmakingen gaat het om het wonder van Gods trouw, Die mensenkinderen verwaardigt om in Zijn huis te dienen.

Ds. VAN LEEUWEN EN Ds. KOK

Ons redaktie-lid Ds. H. van Leeuwen te Rotterdam-West, heeft een beroep aangenomen naar de gemeente te Urk. In verband met de komende verhuizing en de vakantietijd is hij voorlopig niet in staat bijdragen voor ons blad te leveren. Te zijner tijd hoopt hij de artikelen Naar de catechisatie te vervolgen. Ds. R. Kok te Ameide, de schrijver van de artikelen: de pelgrimsreis is voor jong en oud, ontving een roeping van de gemeente te Nijkerk, welke roeping hij hoopt op te volgen. Wanneer we verslagen ontvangen van het komende afscheid van beide dienaren des Woords en van hun bevestiging en intrede, hopen we deze in ons blad op te nemen. We wensen van deze plaats nu reeds beide predikanten toe, dat de Heere hen in hun nieuwe gemeenten tot rijke zegen stelle.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.