+ Meer informatie

Griekenland berust in deling Cyprus

Interventie onverantwoord

4 minuten leestijd

ATHENE —— Premier Constantin Karamanlis van Griekenland heeft donderdagavond in een radiotoespraak het Griekse volk uitgelegd dat militaire interventie van de kant van Griekenland op Cyprus geen reeële mogelijkheid is als gevolg van de grote afstand en omdat de defensie van Griekenland er door verzwakt zou worden. „Wij zijn onkwetsbaar voor elke aanval van buitenaf en zullen dat ook blijven", zo verzekerde de premier. Hij zei dat zijn regering voor dit dilemma had gestaan of zij geweld met geweld, list met list moest beantwoorden. De ingeslagen politieke weg is door nationale noodzaak gedicteerd, aldus Karamanlis.

Behalve de bijeenroeping van de veiligheidsraad en de terugtrekking van de Griekse strijdkrachten uit de NAVO „werden en zullen nog andere dingen gedaan worden", zei de premier. Hij beklemtoonde dat Griekenland de grote mogendheden met hun verantwoordelijkheid heeft geconfronteerd. De strijd wordt voorigezeit en alle middelen zullen worden gebruikt om de eer en het belang van het land hoog te houden. We zullen u een duidelijk beeld van de werkelijkheid geven, wart de waarheid is de deugd van de democratie, zo verklaarde de premier.

DILEMMA

Hij zei verder dait de „bewonderenswaardiige tegenstand van de Cyprische nationale garde na de Turkse invasie van 20 juli niet door Griekenland gesteund kon worden en dat de nationale garde daardoor de Turken niet van het eiland had kunnen verdrijven. Mijn regering, aldus Karamanlis, heeft bij haar installatie op 24 juli geen andere keus gehad dan de slag op het diplomatieke veld te leveren, aangezien de wapenstilstand en de uitnodiging voor de Geneefse conferentie al op 22 juli door de vorige regering waren geaccep*ieeird. De regering heeft een wijziging van de internationale opinie ten gunste van Griekenland bereikt, maar Turkije heeft „met toelating voor diegenen die het hadden moeten en kunnen tegenhouden het volkerenrecht, de uitspraak van de veiligheidsraad en zijn eigen handtekening onder het Geneefse akkoord (van 1960) geschonden. Turkije sloeg tenslotte op Cyprus toe, terwijl het zogenaamd in Geneve een ultimatum stelde en daar over moreel en nationaal onaanvaardbare plannen voor Cyprus sprak", zo verklaarde premie-r Karamanlis.

Inmiddels hield de stroom buitenlanders, die Griekenland verlaten uit angst voor een mogelijke oorlog met Turkije, ook donderdag aan. Op de luchthaven van Athene heerste een grote drukte. Duizenden toeristen verlieten het land aan boord van speciaal ingelegde chartervliegtuigen. Maar de Griekse maatschappij Olympic Airways handhaafde zijn internationale en nationale vluchtschema's alsof er niets aan de hand was. De regering onthulde dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Henry Kissinger woensdagavond een persoonlijke boodschap aan Karamanlis heeft gezonden. Deze werd in Athene overhandigd door de Amerikaanse vertegenwoordiger in Griekenland, Henry Tasca. Kissinger gaf uiting aan de Amerikaanse bereidheid tot een meer aktieve partiripatie in de pogingen om het conflict op Cyprus tot een oplossing te brengen, zo maakte de Griekse regering in een communiqué bekend. „Mr. Kissinger gaf voorts te kennen dat een bezoek van minister van buitenlandse zaken George Mavros aan Washington nuttig zou zijn, maar premier Karamanlis heeft zich het decht van repliek voorbehouden. Voor het moment is er geen sprake van dat minister Mavros Griekenland zal verlaten",^ aldus het communiqué.

De passages van de toespraak waarin de premier zei dat zijn regering nog niet alle middelen had uitgeput als antwoord op de Turkse actie gaf enig vertrouwen. Zijn o-opmerking dat er stappen genomen worden waarover op dit ogenblik geen mededelingen kunnen worden gedaan, werd in sommige kringen opgevat als een aanwijzing dat het diplomatieke optreden van Athene binnenkort zou kunnen leiden tot bilaterale defensieakkoorden met „bevriende" mogendheden. De kritische houding van Frankrijk op de Turkse actie op Cyprus werd met name door functionarissen in de Griekse hoofdstad opgemerkt.

De regering heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat een spoedig bezoek aan Athene van NAVO-secretarisgeneraal Luns niet op prijs gesteld werd.

Het besluit van premier Karamanlis tot terugtrekking van de Griekse troepen uit de NAVO ontneemt inmiddels een belangrijk punt aan het politieke program van Andreas Papandreoe, de leider van de Pan Hellenistische bevrijdingsbeweging (PAK) die vrijdagavond in Griekenland terugverwacht wordt na zes jaar zelfverkozen ballingschap, zoon van wijlen premier George Papandreoe en oud-minister van economische coördinatie. Zijn volgelingen bereiden een heldenbegroeting voor.

Zijn vertegenwoordigers in Athene verspreidden eer^ verklaring waarin hij een beroep deed op het Griekse volk zich te verenigene om de nationale crisis het hoofd te bieden. Papandreoe zei zijn terugkeer te hebben bespoedigd teneinde onded het volk te zijn en te strijden' voor het welzijn van Griekenland.

President Ford heeft donderdagavond Turkije sfemaand zijn militaire campagne op Cyprus te staken. Hij drong aan oo een onmiddellijk staakt het vuren. De Amerikaanse president deed zijn oproep in een korte verklaring, die door zijn woordvoerder tiidens een persconferentie op het Witte Huis werd voorgelezen. Ford stelde zich in ziin eerste commentaar op de crisis rond Cyprus achter de woensdaa door het state department geuite kritiek on het besluit van Turkije de viiandeliikheden te hervatten na de mislukking van de besprekingen in Geneve. Soldaten van de Verenigde Naties vluchten hier in hun pantservoertuig tijdens een Turkse luchtaanval op Nicosia.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.