+ Meer informatie

ding was. Burgemeester Merkx van Breda, die donderdagavond in de gemeenteraad aanvullende iSnTe^^^dlflSTandpu'^^^^^ antivoorden gaf over de gang van zaken op konin ginnedag in Breda, zei deze aanhoudingen te be treuren.

2 minuten leestijd

Bovendien zijn vijf aanhoudingen verricht waarbij achteraf is gebleken dat er geen proces-verbaal kan worden opgemaakt, omdat de feiten daartoe onvoldoende aanleiding gaven. De burgemeester somde op dat op 30 april honderd vijftien personen zijn aangehouden omdat ze niet voldeden aan een ambtelijk bevel, zich onbetamelijk gedroegen of deelnamen aan een verboden demonstratie. Elf mensen zijn aangehouden wegens overtreding van de wapenwet en zeven wegens diefstal en/of belediging. Tegen deze 133 personen zal proces-verbaal worden opgemaakt.

De burgemeester kwam met deze toelichting op een eerder verstrekte schriftelijke uiteenzetting, nadat de fracties van de PvdA en PSP een interpellatieverzoek hadden gedaan over het optreden van de Bredase politie op 30 april. Toen bezocht koningin Beatrix met haar gezin de stad. De politie arresteerde die dag in een vroeg stadium 148 personen, om een escalatie van geweld te voorkomen. Daarop kwam veel kritiek van onder meer de PvdA en D'66-fractie in de Tweede kamer.

De burgemeester stelde nadrukkelijk dat bij de actie op 30 april de in ons land geldende regels over de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid van meningsuiting zoals die blijkt uit de ^ondwet en het verdrag van Rome, niet zijn geschonden. „Optreden was noodzakelijk, omdat er ongetwijfeld groot gevaar was ontstaan voor de openbare orde en veiligheid," aldus Merkx.

„Aanhoudingen zijn verricht op grond van het begaan van strafbare feiten dan wel een sterk vermoeden daarvan." Hij ontkende met klem dat er bij de aMhoudingen is geselecteerd op grondll'an uiterlijk en kleding.

Na urenlange debatten bleek in de nacht van donderdag op vrijdag dat de meerderheid van de Bredase gemeenteraad achter het beleid staat dat burgemeester Merkx als hoofd van de politie heeft gevoerd om een verstoring van de openbare orde op koninginnedag te voorkomen.

De meeste fracties hadden wel kritiek op onderdelen van het beleid. De deze fractie pas innemen nadat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Het CDA en de WD kwamen met moties waarin het beleid van de burgemeester wordt goedgekeurd.

De beide laatste moties werden met 24 tegen 3 stemmen aangenomen, die van de PvdA met 27 tegen 10 verworpen en die van de PSP met 36 tegen één eveneens verworpen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.