+ Meer informatie

Liturgica

2 minuten leestijd

1. Formulieren

De synode besloot

a. de tekst vast te stellen van de formulieren van de ban of de afsnijding van de gemeente en van de wederopneming in de gemeente (zie blz. 14-18).

b. nu de herziening van de liturgische fomulieren is voltooid, deze formulieren te laten uitgeven of opnieuw in druk uit te geven en verkrijgbaar te stellen, waarbij tevens zijn opgenomen het nieuwe formulier voor de openbare belijdenis des geloofs (bijlage XXXVIII, art. 61 K.O.) en de belijdenisvragen (bijlage XXXVII art. 61 K.O.) en deze uitgave te doen verzorgen door een commissie ad hoc.

2. Berijmde Schriftgedeelten

De synode besloot

a. uit te spreken dat de door deputaten getoetste en voorgestelde selectie uit het Liedboek voor de kerken, nl. de nummers

8 (naar Deut. 32 : 1-4), 13b (naar Psalm 23), 14 (naar Psalm 23), 21 (naar Psalm 146), 25 : 1-8 (naar Jesaja 9 :1-6), 26 (naar Jesaja 9), 27 (naar Jesaja 25 : 6-8), 43 (naar Maleachi 4 : 1-3), 65 (naar Marcus 4 : 26-29), 66 (Lofzang van Maria, naar Lucas 1 : 46-55), 67 (Lofzang van Zacharias, naar Lucas 1 : 67-79), 68 (Lofzang van Simeon, naar Lucas 2 : 29-32), 78 (bij Johannes 15 : 1-8), 89 (naar Romeinen 8 : 18-24a), 90 (naar Romeinen 8:26-39), 96 (naar Efeziƫrs 6:10-18), 107 (naar 1 Petrus 5 : 5-11), 114 (naar Openbaring 21 : 1-4) en 115 (naar Openbaring 21 : 5-8), behoort tot de in art. 69 K.O. bedoelde berijmde Schriftgedeelten;

b. de kerken in de gelegenheid te stellen om berijmde Schriftgedeelten ter beoordeling aan deputaten voor te leggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.