+ Meer informatie

Meer sympathie voor rol NAVO in Europa

Van den Broek signaleert verschuivin|

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Minister Van den Broek van buitenlandse zaleen krijgt in Europa meer medestanders in zijn streven een centrale rol voor de NAVO in het Europese veiligheidsbeleid te behouden. Alleen Frankrijk vindt dat de nadruk moet komen te liggen op een nieuw stelsel voor Europese veiligheid, waarin de Amerikanen niet langer een belangrijke plaats innemen. De overige lidstaten van de Europese Gemeenschap erkennen het belang van een blijvende betrokkenheid van de Verenigde Staten.

Het ziet ernaar uit dat het informele en besloten Gimnich-overleg, dat zaterdag en zondag in het Luxemburgse Mondorf-les-Bains is gehouden, bij verschillende Europese bewindslieden tot een andere gedachtengang heeft geleid. De woordvoerder van minister Van den Broek > heeft gisteren laten weten dat de mi• nisters veel meer dan voorheen met j. elkaar hebben gesproken over de in( houd en het belang van een goed Europees veiligheidsbeleid.

Verschuiving

De gesignaleerde verschuiving in I het denken van de Europese ministers is het gevolg van het feit dat in Mondorf-les-Bains een discussiestuk over de Westeuropese Unie (WEU) circuleerde waarin de bewindslieden van de Europese landen zich niet konden vinden. Dit praatstuk van een commissie van directeuren-generaal van politieke zaken was „kwalitatief mager", zo heeft de woordvoerder van de minister laten weten. Daardoor verplaatste zich de discussie van de vorm naar de inhoud van het veiligheidsbeleid.

De ambtenaren hebben de opdracht gekregen een nieuw stuk te produceren op basis van de Luxemburgse verdragstekst. Het belang en de positie van de WEU bij de totstandkoming van de Europese Politieke Unie (EPU) komen opnieuw ter sprake tegen het einde van dit jaar, als de Europese Raad in Maastricht bijeenkomt. wen centrales. Per vestigingsplaats zal worden aangegeven met welke brandstof stroom mag worden opgewekt. Per brandstofsoort zal worden vermeld hoe groot het totaal opgestelde vermogen van alle centrales in Nederland maximaal mag zijn. Bovendien worden de mogelijke trajecten van hoogspanningskabels in grote lijnen aangegeven.

Om de milieugevolgen van de elektriciteitsopwekking in de besluitvorming te kunnen betrekken wordt door de ministeries van EZ en VROM een Milieu-effectrapport (MER) opgesteld, dat moet voldoen aan bepaalde richtlijnen. Deze worden vastgesteld naar aanleiding van een "startnotitie", waarin onder meer wordt ingegaan op de in aanmerking komende vestigingsplaatsen, de mogelijke milieugevolgen, alternatieven en het maximale vermogen per brandstofsoort. Vanaf vandaag ondergaat de startnotitie een inspraakronde, die tot 1 juli'duurt.

De discussie tussen de EG-ministers over het Europese veiligheidsbeleid is steeds gericht geweest op structuren en organogrammen. Het departement signaleert nu de bereidheid om dieper na te denken over het belang van de Amerikaanse aanwezigheid in West-Europa. Langzaam maar zeker groeit het besef dat de Europese veiligheid niet beperkt moet blijven tot de kaders van de Europese Politieke Unie, concludeert het ministerie.

Verzet

Van den Broek heeft zich voortdurend verzet tegen de WEU als vervangster van de NAVO. De bewindsman heeft er bezwaar tegen dat landen als Turkije, Noorwegen en Denemarken, die wel lid zijn van de NAVO maar niet van de WEU, in een nieuw Europees veiligheidsbeleid uit de boot zouden vallen. Daarnaast denkt de minister dat het accent op de WEU Amerika zal ontmoedigen nog verder bij te dragen aan waarborgen voor de veiligheid in Europa.

Minister van den Broek heeft zich verbaasd over de scherpe kritiek van WEU-voorzitter Van Eekelen op het Nederiandse standpunt. Naar zijn mening zou Van Eekelen terughoudend moeten zijn met openlijke kritiek op nationale standpunten.

GORDIJNSTAD
J. HOGEMAN DIEZERKA0E15 ZWOLLE

TEL. 038-540825 NBETWIST - 60R0IJNSPECIALIS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.