+ Meer informatie

Kort geding tege minister vanweg schoorsteenurer

2 minuten leestijd

AMSTERDAM — De vijf ar narencentrales hebben eei) koi ding aangespannen tegen mir Pais van Onderwijs en wetensi pen. De centrales eisen van d nister redelijk overleg.

Bayer mag volgens de vergunning van de ministers jaarlijks 550 miljoen kilo chemisch afval op de Noordzee lozen. De afvalstoffen, waaronder organische halogeenverbindingen en de zware metalen cadmium en kwik, worden dagelijks met Rijnaken naar Rotterdam gebracht. Hier worden de stoffen overgepompt op lozingsschepen. Deze brengen de gevaarlijke stoffen via Hoek van Holland enkele tientallen kilometers buiten de kust. Hier worden ze in zee geloosd.

Ongehoord

Bayer loost het chemnische afval al sinds 1969, toen de verdragen er nog niet waren. Sinds de inwerkingtreding van de Nederlandse Wet verontreiniging oppervlaktewater gaven de ministers Tuijnman en Ginjaar een ontheffing aan Bayer. De reden hiervoor was dat er op het land geen mogelijkheden zijn om van het afval af te komen. Het chemische bedrijf zegt de produktie van afvalstoffen op dit moment niet te kunnen verminderen.

Natuur en milieu vindt deze toegelaten milieuverontreiniging ongehoord. Ondanks een Nederlandse wetgeving, die lozingen van giftige stoffen op het water verbiedt, en twee internationale verdragen gaat het bedrijf gewoon door met het verzieken van het zeemilieu. De lozingen betekenen volgens de stichting een ernstig gevaar voor levende organismen in de Noordzee. Ze hebben tevens gevolgen voor de consument van vis.

Wijziging

Op grond van eèn TNO-studie zijn de ministers inmiddels tot de conclusie gekomen dat de lozingen zo spoedig mogelijk gestaakt moeten worden. In een gewijzigde beschikking moet het Westduitse bedrijf uiterlijk maart volgend jaar met andere maatregelen komen, die het lozen van de afvalstoffen heperken. Daarna krijgt het bedrijf nog een jaar de tijd die andere

Ze voelen zich voor het blok sinds de minister op 16 april is men met een volstrekt nieuw vo over afschaffing van de zogena schoorsteenuren. De minister w de uitstel voor besti^dering va; voorstel. De centrales wilden t mei tijd voor bestudering hebbei het kort geding - dat op 8 mei voor de president van de H rechtbank - willen de ambtenare trales alsnog „verantwoord ov( mogelijk maken.

Schoorsteenuren zijn drie taal die va,n rechtswege gekoppeld zij een volledige eerstegraads betre van leerkrachten in het voortgez derwijs. Volgens Pais kunnei schoorsteenuren niet blijven bes wil deeltijdwerk bevorderd wordi

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.