+ Meer informatie

REGISTERS AMBTELIJK CONTACT

3 minuten leestijd

De toerusting van de ambtsdragers in onze kerken geschiedt via verschillende kanalen. Behalve de landelijke en regionale ambtdragersconferenties is er ook ons orgaan „Ambtelijk Contact”, een maandelijks verschijnend blad, dat - en ik stel dat met vreugde en dankbaarheid vast - zowel in eigen kring als daarbuiten veel waardering geniet.

Dat blad kent een redactieraad. Zonder afbreuk te doen aan de inzet en de toewijding van de andere redactieleden, zou ik vanmorgen toch eens twee leden willen noemen op wie elke maand in de verzorging van ons blad heel veel neerkomt.

Ik noem prof. Velema die, nadat de redactieraad onderwerpen heeft gekozen en schrijvers heeft aangewezen, als redactiesecretaris de schrijvers aanzoekt, hun de richting wijst waarin moet worden geschreven (zonder overigens hun hand vast te houden of over hun schouder mee te kijken), de kopij maandelijks inzamelt, op omvang en inhoud beziet en daarna doorzendt naar ds. Drayer in Hilversum, die de kopij op taalfouten en oneffenheden van andere aard controleert. Hij doet dat op een manier die hem onder ons de reputatie van een kundig en consciëntieus medewerker heeft bezorgd. Wat door zijn handen is gegaan en wat onder zijn ogen is geweest, daarvan kunnen wij als redactieraad rustig aannemen dat alle redactionele ongerechtigheden eruit zijn geelimineerd.

Het comité heeft ds. Drayer uitgenodigd om vandaag gast in de conferentie te zijn. De reden daartoe ligt in het feit dat ds. Drayer zich in de voorbije periode, naast het reguliere werk, heeft beziggehouden met de samenstelling van een register waarin de inhoud van ons blad vanaf het begin tot nu toe op overzichtelijke wijze is samengebracht. Het register wordt u in deze conferentie uitgereikt. Broeders, de tijd en de energie die ds. Drayer hierin heeft gestoken zijn niet gemeten, maar ik kan u zeggen dat ze onvoorstelbaar groot zijn geweest. Maar het resultaat is er dan ook naar.

Ds. Drayer heeft ons met dit register een enorme dienst bewezen. We beschikken nu over een zéér toegankelijk archiefoverzicht. Bij het doornemen zal u blijken hoe nuttig dit werk is geweest. Er zit in de oude nummers namelijk enorm veel aan voorlichting en toerusting dat nog steeds actueel is en ons in de situatie van nu van dienst kan zijn.

Ds. Drayer, het is de redactie en het comité een behoefte u voor dit grote karwei dat u, met de voor u spreekwoordelijke precisie hebt uitgevoerd, publiekelijk te bedanken. Er zal zeker een dankbaar gebruik van worden gemaakt.

In de kerk kunnen we elkaar nooit naar de omvang van onze prestaties belonen. Veel moet en mag worden gedaan onder de troostrijke gedachte dat er blijkens de gelijkenis van de talenten sprake is van een uitgesteld honorarium voor degenen die over weinig hier getrouw zijn geweest.

Wij geven u, ds. Drayer, daarop graag een klein voorschot in de vorm van deze cadeaubon.

Rectificatie:

Ten gevolge van het feit dat een drukproef bij de PTT zoek raakte, zijn enkele drukfouten in de registers niet gecorrigeerd.

Gelieve een paar fouten te verbeteren:

bladzijde 3: 69/845 moet zijn 69/825;

bladzijde 25 (4e regel van boven): 74/11 moet zijn 72/10;

bladzijde 41 (20e regel van beneden): „samenleving” moet zijn „samenleven”.

Voor resterende fouten: excuus!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.