+ Meer informatie

Opgemerkt

3 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van het RD. Alle inzendingen (maximaal 30 rege's) moeten voorzien ziin van naam en adres van de schrijver en de titel van deze rubriek. De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Plaatsing van ingezonden stukken betekent niet dat de hoofdredactie met de inhoud daarvan instemt. Brieven die met worden opgenomen, worden niet teruggestuurd. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Naar aanleiding van uw commentaar op de wao, d.d. 15 juli 1991, wil ik als landelijk voorzitter van de Commissie Anders Aktieven binnen het CNV de redactie van het Reformatorisch Dagblad het volgende in overweging geven.

Als het kabinetsbesluit doorgaat, zal dit honderdduizenden mensen treffen die vanwege ziekte of handicap geen werk kunnen doen of geen werk meer kunnen vinden.

In de categorie beneden 50 jaar zitten veel mensen die van hun uitkering hun gezin moeten onderhouden. Deze gezinnen zullen zeer moeilijke tijden tegemoet gaan als zij ten gevolge van dit besluit op den duur 500 tot 2000 gulden per maand bruto achteruit zullen gaan en van het sociale minimum (1660,50 gulden netto voor een gezin) zullen moeten rondkomen.

Wat het probleem staken betreft, wil ik u aanraden u te verdiepen in de brochure "Vrijheid van de arbeidende stand", geschreven door ds. A. Talma (uitgave Industrie- en Voedingsbond CNV).

In deze brochure wordt de christelijke sociale gedachte aan de hand van de Bijbel op zeer duidelijke wijze verwoord. dat gebeuren in een ..echte halfdonkere, donkerbruine kroeg, waar bij de tap het bier met meters tegelijk verkocht wordt" en waar je als je om elf uur op de zaterdagavond weggaat al vreemd aangekeken wordt? Gelukkig is er geen muziek, nee, stel je voor, bij de meeste gelegenheden is een pasje gewenst, want dan behoor je tot de stamgasten en wordt de wereld buiten de deur gehouden, want in een refo-kroeg vinden we ons toch net even iets beter dan de wereld; de farizeeër is nog springlevend in een ieder van ons. Dus geen muziek, maar wat dan wel? De wereld onder het mom van een laag refo-vernis en niets anders, want het draait alleen maar om leut, vertier, roken, drinken en dan niet te vergeten het andere geslacht. En dan noemt men dat „de romantiek van het zaterdagavondleven" en men vraagt zich niet af, of de zaterdagavond niet beter gebruikt kan worden om te vragen of er zegen mag rusten op de prediking. Het lijkt me verstandig dat het RD. ondanks schaarste aan nieuws in vakantietijd, aan dergelijke bladvulling niet meedoet. Als student van 23 jaar ben ik niet beter dan anderen, maar ik bedank wel voor dergelijke refo-cafécontacten. We zouden als jongeren beter kunnen vragen of de Heere ons een partner zou willen schenken en tot ons laten doordringen wat er in Spreuken 31:10a en 30 staat: „Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid: maar een vrouw die den Heere vreest, die zal geprezen worden". Zouden we hier voor ..vrouw" ook niet „man" kunnen lezen? Pieter Moen Rading 92 1231 KG Nieuw-Loosdrechf

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.