+ Meer informatie

Voor uw agenda 17 OKTOBER APELDOORN

2 minuten leestijd

De ouderlingenkonferentie wordt D.V. 17 oktober te Apeldoorn gehouden. Als wij daar nu reeds de aandacht op vestigen is dat niet uit vrees dat er geen gelegenheid meer voor zal zijn. U weet dat ons blad in augustus niet verschijnt, maar in september en desnoods in oktober zouden we u er ook nog aan kunnen herinneren (we zullen dat ook wel doen). Vanzelfsprekend krijgt U ook nog wel de nodige mededelingen van onze secretaris, met een komplete agenda. Enkele zaken wilden we echter alvast onder uw aandacht brengen. Door de artikelen van Prof. Hovius o.a. in ons blad is U, zo U dit nog niet wist, de belangrijkheid en noodzakelijkheid van ons kerkrecht wel duidelijk geworden. Bepaalde gebeurtenissen in ons kerkelijk leven doen vragen rijzen b.v.: hoe zit het nu precies met de bevoegdheid der bredere vergaderingen; hoe worden de kerkelijke goederen veilig gesteld; hoe zit dat nu met de naleving van art. 15 D.K.O. enz. Het mag bekend zijn dat vragen op dit terrein aan prof. Hovius kunnen worden gestuurd die ze dan zo mogelijk in ons blad zal beantwoorden maar het kwam ons toch wel gewenst voor op onze konferentie 1962 eens wat nader op de kerkregering in te gaan om daardoor de belangstelling van alle ambtsdragers voor dit onderwerp eens wat op te wekken en de kennis te verdiepen.

Het verheugd ons bijzonder dat Ds. W. van ’t Spijker, van Utrecht-C. zich bereid verklaarde hierover te spreken en U kunt er dan ook van verzekerd zijn dat hij dit op een praktische wijze zal doen.

Verder zal het u zeker alien genoegen doen dat Prof. W. Kremer zich bereid verklaarde een slotwoord te spreken. Hij krijgt daarvoor wat meer tijd toegemeten dan normaal voor een slotwoord het geval is en het zal ons dan ook niet verwonderen of het „nagerecht” zal ons zeker allen voldoen. Mochten sommige kerkeraden in de morgenvergadering één of andere vraag gaarne beantwoord hebben willen zij deze dan wel op de eerste oproep van broeder Stafleu inzenden? Het mag ook eerder.


In verband met de vakanties zal „Ambtelijk Contact” in augustus niet verschijnen. Het eerst volgende nummer komt dus in september. Daarin zal o.a. een begin worden gemaakt met de publikatie van de Handelingen der Diakenenconferentie 1962.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.