+ Meer informatie

„Isolatie rond Schiphol niet buitensporig duur"

UiteintJelijke kosten bijna vijf keer raming

2 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) — De voorzieningen die tot nu toe worden getroffen aan woningen rondom de luchthaven Schiphol tegen geluidshinder zijn sober en doelmatig. De indirecte kosten van het isolatieproject tot nu toe zijn echter zeer hoog gebleken. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder leiding van professor dr. R. in 't Veld in opdracht van het ministerie van verkeer en waterstaat. Het rapport is gisteren aangeboden aan minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat.

Aanleiding voor het onderzoek is de enorme stijging van de kosten van woningisolatie van 150 miljoen gulden -eertijds geraamd in het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen- naar 700 miljoen gulden. Een raming die uitgaat van de uitbreidingsplannen van Schiphol zoals die zijn vervat in het Plan van Aanpak. Met een doelmatiger projectorganisatie zou 150 miljoen gulden kunnen worden bespaard.

De minister zélf heeft herhaaldelijk haar kritiek gespuid op de hoogte van de isolatiekosten. Dat de kosten de prijs van een complete nieuwe woning benaderen, is de minister een doorn in het oog. Ze heeft er geen geheim van gemaakt dat ze de indruk heeft dat bewoners het isolatieproject lijken te gebruiken om van hun woning een leuk paleisje te maken.

Offers

Volgens het onderzoek echter zijn de voorzieningen zoals tot nu toe getroffen, dus niet buitensporig luxe. Bovendien, zo stelt de onderzoekscommissie, „dienen de besluitvormers zich er rekenschap van te blijven geven dat de kosten van sanering voor geluidshinder per woning zeer belangrijke maatschappelijke offers vergen, te weten méér dan 70.000 gulden per woning". Hoewel de daadwerkelijke investering per woning nu nog niet buitensporig is, „kent het uitvoeringsproces een zodanige dynamiek dat de burgers en organisaties geleidelijk aan een steeds hoger voorzieningenniveau zullen kunnen afdwingen". Om dat te voorkomen moeten er duidelijker regels komen. De normering van de geluidsisolatie moet op de kortst mogelijke termijn worden vastgelegd in wetgeving, aldus de commissie.

Daarnaast zou de organisatie van het isolatieproject doelmatiger kunnen. Er wordt te weinig gelet op kostenbeheersing. Er zou ook meer kunnen worden gedaan aan het terugdringen van de geluidhinder zélf. De onderzoekers bevelen aan om de luchtvaartmaatschappijen te stimuleren tot het beperken van geluidshinder door „stillere" luchtvaartmaatschappijen een lagere heffing te laten betalen voor woningisolatie, dan maatschappijen die veel geluidhinder veroorzaken.

Na het zomerreces zal de minister haar reactie op de inhoud van het rapport geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.