+ Meer informatie

Politiebond dreigt opnieuw met acties

,, Ook politie moet stakingsrecht"

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — De voorzitter van de Nederlandse Politiebond, L. van der Linden heeft opnieuw gedreigd met collectieve acties van de politie. Tijdens de openingszitting van het congres van de Bond in Rotterdam zei hij woensdagochtend dat de politie verdergaande bezuinigingen niet zonder meer over zich heen zal laten komen. Ook de gemaakte uitzondering voor de politie in het toekomstige stakingsrecht voor ambtenaren zal niet worden gedoogd.

„Wij wensen ook het recht op collectieve actie of andere maatregelen die het politiepersoneel weer op gelijke voet van rechtsbedeling brengen met andere werknemers in Nederland. Als de regering hieraan niet tegemoet wil komen rest ons maar één middel: 'acties in collectief verband, zolang het nog kan", aldus Van der Linden, die over de bezuinigingen meedeelde, dat de maat vol is. Als de werkomstandigheden als, gevolg van de bezuinigingen vérder verslechteren zijn de leden van de politiebond bereid tot actie. f &.; •>;.»

Noodzaak

Van der Linden wees in dit verband op de noodzaak van uitbreiding van de, sterkte van Rijks- en Gemeentepolitie. „Niemand durft te zeggen welke zaken als gevolg van minder manuren niet door de politie behandeld hoeven te worden. Dat 'moet de politie zelf maar uitknobbelen. Een slechte zaak, want dat leidt er toe dat het politieapparaat meer en meer zelf een seponeringsbe- 9 leid gaat voeren. Een taak die bij Justi- '^ tie thuishoort". '

Van der Linden uitte kritiek op hét veelvuldig voorkomend grootschalig politie-optreden. Door het ontbreken van de nodige mankracht wórdt in die gevallen meer en meer een beroep gedaan op de bijstand van de koninklijke ' marechaussee. „Hiermee is een sluipend proces op gang gekomen dat een deel van de krijgsmacht wordt belast met taken die bij de burgerlijke politie • thuishoren. Een volslagen verkeerde ontwikkeling en nog eens een keihard argument om de politiekorpsen uit te breiden", aldus Van der Linden.

Hij verweet de regering een arrogant beleid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.