+ Meer informatie

Werktijdverkortingen liepen sterk terug

Duisenberg niet pessimistisch

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het aantal personen, dat in ons land met werktijdverkorting heeft te maken, is het laatste jaar met 88 procent gedaald. Dit heeft minister Duisenberg (Financiën) gistermorgen in de Tweede kamer gezegd tijdens de voortzetting van de politieke en flnanciële beschouwingen.

Een jaar geleden was dat aantal personen nog 81.500, dit jaar juli nog slechts 11.400.

De minister ontkende ten stelligste, dat ons land bij het economische herstel uit de pas zou lopen met andere Europese landen. Hij is ervan overtuigd, dat de resultaten van de wereldhandel belangrijk gunstiger zullen üiin dan de rammgen die vorig jaar zijn uitgebracht. De bewindsman wees de Kamer erop, dat met name in West-Duitsland enige lichtpunten in de economie verschijnen. Hij noemde onder andere de grotere vraag naar auto's, de toename van orders in vergelijking met vorig jaar van 29 procent en de nu weer grotere belangstelling voor investeringen in Duitsland.

Dr. Duisenberg zei gisteren, het niet vreemd te vinden, dat de werkloosheid in ons land nog steeds zeer hoog is. Ook onze Europese buren hebben dezelfde problemen als wij, meent hij. De minister acht een vermindering van de werkloosheid van 150.000 personen, zoals in de miljoenennota is gepland, voor 1977 haalbaar. De bewindsman heeft nog eens nadrukkelijk verklaard, dat er tussen hem en de directeur van de Nederlandse Bank dr. Zijlstra, geen verschil van inzicht bestaatover de omvang van het fmancieringstekort. Het feit, dat er een meningsverschil wordt verondersteld tussen Zijlstra en de regering, is volgens Duisenberg geen zaak om luchtig aan voorbij te gaan.

Dr. Zijlstra gelooft, dat een vergroting van het financieringstekort juist is, mits beperkt en tijdelijk. De opbrengst van deze uitbreiding moet dan een stimulatie voor de investeringen met zich meebrengen, aldus Duisenberg. Hij vervolgde, dat Zijlstra met „tijdelijk" tot 1980, en met „beperkt" vijf procent, dus hetzelfde bedoelt als het kabinet.

Geen „ijskast**

Op de vraag van de KVP'er Notenboom zei de minister, dat het financieringstekort geen invloed op de inflatie zal hebben. Hij wees het voorstel van de christen-depiocraten om nu een deel van de uitgavenstijging in de begroting 1977 te blokkeren, af.

Wel zei hij de Tweede kamer toe, dat de regering bereid is vroeg in het voorjaar de economische ontwikkeling te evalueren en dat, mochten er tegenvallers zijn, zij in de overeenstemming met de Tweede kamer tot aanpassing van het uitgavenniveau te besluiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.