+ Meer informatie

Natuur en landschap Velu we beschermen

Ook woningbouw wordt ingekrompen

2 minuten leestijd

^ ARNHEM — De natuur en het landschap op de Veluwe moet verder beschermd worden. Er zal een begin worden gemaakt en maatregelen worden genomen tot berperking van landbouw, cam-

^B (Van onze verslaggever) zo'n grote ombuiging te realiseren. Hij vond de remweg die de gemeentebesturen moeten instellen veel te kort en pleitte daarom in eerste instantie voor de mening van de meeste gemeentebesturen om meer woningen te mogen bouwen tot 1985. Dus totale opvang van

pings, militaire oefenterreinen en het autoverbruik op de Veluwe.
^ _ ^ ^ de autochtone bevolkingsgroei in alle

Ook de woningbouw zal sterk worden ingekrompen. Deze feiten

zijn een gevolg'van de beslissing van de provinciale staten van Gel

derland, die gisteren werd genomen.

Hardem"k en^Ed? AiTdifmet
gebeurt vreesde hij een in de toekomst absolute vergrijzing van de Veluwe.

SGP

De heer W. Kroon had waardering voor het gedegen werkstuk van GS. „Wij kunnen dit voorstel in hoofdlijnen wel onderschrijven en aanvaarden, niet alleen omdat de aantasting van de natuur en landschap ons ter harte gaat maar er zijn nog andere aspecten welke op onze meningsvorm van invloed zijn geweest. Dit voorstel geeft ons zekere garanties dat naast milieuaspecten, ook de historische banden welke bij de Veluwse bevolking vrij diep liggen, slechts in geringe mate worden aangetast en waar mogelijk worden tegengegaan. Historische banden welke verankerd liggen in de specifiek op de Veluwe aanwezig zijnde levensbeschouwingen en opvattingen, die ver buiten onze provinciegrenzen bekendheid hebben en hun mentale weeislag in de samenleving duidelijk accentueren zodat minder ontwrichting van de dorpsstructuur plaats vindt", aldus de heer Kroon.

Landbouw

Ook hij vond het een goede zaak dat er mogelijkheden zijn voor de tweejaarlijkse bijstelling van het te voeren beleid. Het toegewezen contingent te bouwen woningen kan aangepast worden. Over de landbouwparagraaf in de keuzenota merkte de heer Kroon op dat hier op geen enkele wijze wordt ingegaan op de enorme financiële consequenties en de offers die van betrokkenen gevraagd zullen worden. Ook vroeg hij nog naar de toegestane mogelijkheden voor de landbouw in de enclaves van Uddel, Elspeët en Garderen. Wat de recreatieve sector aangaat pleitte de heer Kroon ervoor dat door het openhouden van het Veluwemassief er geen gelegenheid geboden zal worden om dit door recreatieobjecten weer te laten dichtslibben. Op dit terrein vond hij de uitwerking in de nota van GS bepaald geen sterk punt.

Tenslotte besloten Provinciale Staten de keuzenota Streekplan Veluwe volgens het model van GS te aanvaarden. Tegen waren slechts de fracties van Boerenpartij en PPR en twee leden van de fractie van de PvdA.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.