+ Meer informatie

Noodzaak tot ontwerp van chr. psychologie

Dr. W. J. Ouweneel tot studenten:

3 minuten leestijd

LEIDEN — „Zoals er christelijke theologie of bijbelwetenschap mogelijk is, zo is het ook mogelijk en gewenst christelijke psychologie te ontwikkelen." Aldus dr. W. J. Ouweneel op een congres over de betekenis van christelijke antropologie. Dit congres was belegd door de sociale vakgroep van de vereniging van gereformeerde studenten te Leiden.

Vrijdagavond hield dr. A. Troost, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, een lezing over „Antropologie in de reformatorische wijsbegeerte". Hij onderscheidde aan de mens een viertal structuren. In één van die structuren vindt de innerlijke, geestelijke verlichting, zoals overlegging, verbeelding en beslissing die aan ons handelen vooraf gaan, plaats.
Deze akten vinden plaats vanuit het menselijk hart. Daarin vinden ze een eenheid. Wanneer ik iets koop, dan is dat niet los van mijn gevoelens, van mijn ethische vorm en van mijn geloof. Want uiteindelijk bepaalt de geloofskeuze van het hart het gedrag van de mens, aldus prof. Troost.

Indirect toepassen
Wijsgerig-antropologische gezichtspunten zijn niet zomaar toe te passen in de praktijk van de hulpverlening. Dat is pas mogelijk via de verschillende vakwetenschappen. Overigens, zo merkte prof. Troost op, komt het in de hulpverlening vooral aan op praktische levenswijsheid. Wijsbegeerte vervult wel een ondersteunende functie, maar geeft de hulpverlener niet een noodzakelijke levenswijsheid. Deze wordt verkregen door geloof, dat door de liefde werkt.
Zaterdagmorgen sprak dr. W. J. Ouweneel, hoofddocent aan de Evangelische Hogeschool en hoofdredacteur van „Bijbel en wetenschap", over de betekenis van de christelijke antropologie voor een nieuw te ontwikkelen christelijke psychologie. In zo'n christelijke psychologie dient enerzijds de nadruk gelegd te worden op een verscheidenheid binnen de mens, anderzijds op diens eenheid. Deze eenheid is er in het op God of op een afgod betrokken hart van de mens.
Dr. Ouweneel zette zich af tegen de opvatting van Dooyeweerd, dat de psychologie zich alleen zou moeten richten op de studie van het gevoelsaspect van het menselijk leven. Binnen de psychologie dient ook ruimte te zijn voor onderzoek naar het feitelijk functioneren van een aktstructuur als zodanig. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: hoe komen wilsbeslissingen tot stand? Wat is het gemeenschappelijke in alle poorten van kennen? Wat zijn de processen die daaraan ten grondslag liggen?

Gedragsstudie
Volgens dr. Ouweneel is psychologie een studie van het gedrag van de mens, bepaald door religieuze, persoonlijke en situatieve factoren. Een en ander lichtte hij uitvoerig toe. Medio 1984 verschijnt er een boek van zijn hand over deze materie onder de titel „Christendom en psychologie".
Op de vraag naar het specifiek christelijke van zijn psychologie antwoordde Ouweneel, dat daarin recht wordt gedaan aan de mens en de door God geschapen gevarieerde werkelijkheid. De mens wordt niet gerealiseerd tot de perceptieve structuur, (zoals door het behaviorisme), de psychische structuur (zoals door de psycho-analyse), of de zogenaamde spirituele structuur (zoals door de moderne cognitieve psychologie). Geen van deze structuren kan de voorrang krijgen in de zin van dat in één van hen de essentie van de mens besloten ligt. De essentie van de mens overstijgt al deze structuren, ze gaat namelijk schuil in zijn relatie tot zijn Schepper.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.