+ Meer informatie

Kabinet akkoord met plan voor schone Noordzee

2 minuten leestijd

DEN HAAG De ministerraad is op voorstel van minister MaijWeggen van verkeer en waterstaat gisteren akkoord gegaan met het Noordzee-actieplan. Dit plan vloeit voort uit de verpliclitingen die Nederland is aangegaan tijdens de derde Noordzeeconferentie van afgelopen maart.

In het Noordzee-actieplan wordt het Nederlandse beleid voor de komende jaren aangegeven om het milieu van de Noordzee te beschermen. Het plan bevat beleidsvoornemens over de uitbanning van pcb's, dumping van industrieel afval en verontreiniging door schepen en offshore-installaties en over de lozing en opslag van radioactief afval.

In grote lijnen worden de doelstellingen die tijdens de Noordzeeconferentie zijn overeengekomen gehaald, zo blijkt uit het actieplan. De afgesproken reducties van 70 procent van dioxines, cadmium en lood worden geheel gehaald. De reductie van kwik zal 65 procent bedragen, 5 procent minder dan afgesproken. Er zullen echter geen aanvullende maatregelen voor kwik worden genomen. Dat zou een onevenredig grote inspanning vergen, omdat de bron van kwikvervuiling moeilijk aan te pakken is.

Industriële lozingen zullen worden aangepakt door overleg met de bedrijven die de stoffen lozen. Eventueel zullen de vergunningen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren worden aangepast. Om de verontreiniging door schepen tegen te gaan, zal Nederland de controle in de havens intensiveren. Ook wordt de bewijsvoering tegen schepen die overtredingen begaan, vergemakkelijkt.

Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij onderzoekt of het mogelijk is bepaalde delen van de Noordzee als beschermd gebied aan te wijzen, zodat daar vervuilende activiteiten aan banden kunnen worden gelegd. Die studie moet voor het eind van dit jaar afzijn. toen nog uit van het loslaten van de maximale aftrek van lijfrente-premies. Daarvoor in de plaats zou een onbegrensde aftrek komen.

Onder druk
Inmiddels is het voorontwerp oneerder aan de verzekenngsmaatschappijen toegezegde „eerbiedigende werking" niet zal gelden.

Dit houdt in dat voor deze contracten in de praktijk slechts tijdens een korte duur (waarschijnlijk één keer) de maximum-aftrek van ruim 17.000 gulden gaat gelden en dat ze in de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.