+ Meer informatie

Agenda

3 minuten leestijd

dachte dat het „maatschappelijk middenveld" van de overheid alle ruimte moet krijgen. En van lieverlee dringt die gedachte ook door in het overheidsbeleid. Vooral minister Kok lijkt er voorstander van, tenminste, voor zover dit betekent dat het Rijk minder subsidie moet geven aan allerlei organisaties in dat middenveld. Door vermindering van die subsidiestroom kan Kok in de toekomst miljarden guldens besparen en van die gedachte krijgt 's Rijks penningmeester heel mooie dromen.

Maar afgelopen zaterdag maakte Van Velzen wel een heel merkwaardige kronkel door, in weerwil van een onlangs uitgebracht advies aan minister Dales van binnenlandse zaken, voor heuse subsidie voor politieke partijen in het algemeen en voor 'zijn' CDA in het bijzonder te pleiten.

Volgens hem moet het Rijk meebetalen aan de CDA-levering van zo'n 6000 bestuurders, in de vorm van burgemeesters, wethouders, leden van gedeputeerde staten enz., met -soms precieze en soms rekkelijke— christen-democratische overtuiging.

Bovendien moet het Rijk meebetalen aan de verbreiding van de CDA-ideeën in OostEuropa. In de verschillende landen helpt het CDA namelijk bij het opbouwen van de democratie. Zouden politieke partijen in de ogen van Van Velzen niet tot het middenveld behoren? Kok ziet de CDA-voorzitter met zijn verzoek aankomen! PvdB

Dit is de week van de algemene politieke en financiële beschouwingen over de begroting voor het jaar 1992. Eerst komt de Kamer aan het woord. De fracties van CDA en PvdA krijgen elk 90 minuten lang de gelegenheid om het kabinetsbeleid bij te vijlen. De VVD mag 60 minuten lang oppositie voeren. De fractie van D66 krijgt 50 minuten de gelegenheid haar gemengde gevoelens van haat en liefde onder woorden te brengen.

De kleine christelijke fracties zullen in verschillende toonaarden hun principiële beschouwingen wijden aan de door het kabinet uitgezette koers. Zij krijgen daarvoor elk 20 minuten. Tot slot komt de centrum-democraat Janmaat aan het woord. De meesten zullen voor zijn onfrisse betoog over het vreemdelingenbeleid hun oren toestoppen.

Woensdag zullen premier Lubbers en minister Kok van financiën ingaan op de kritische vragen van de zijde van de Kamer. Naar verwachting zal naast de wao-problematiek ook de ondergang van het Nederlandse voorstel voor een Europese Politieke Unie uitgebreid ter sprake komen. Het weerwoord van de premier is in belangrijke mate bepalend voor de toekomst van het kabinet. Het is niet uitgesloten dat de positie van staatssecretaris Dankert en minister Van den Broek in gevaar komt door de verkeerde inschatting die het kabinet op dit punt heeft gemaakt.

Donderdag volgt de afronding van het debat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.