+ Meer informatie

Groningen leent ,,i)e fieyum" geld

GPV en CDA stemden tegen

2 minuten leestijd

GRONINGEN — Het punt „lening gezondheidscentrum Beyum" was maandagavond wel het heetste hangijzer van de In totaal 40 punten tellende agenda die de gemeenteraad van Groningen te verwerken kreeg. De raad ging uiteindelijk akkoord met het voorstel van b. en w. om 1,16 miljoen gulden te lenen van de gemeente.

Het bestuur van de stichting Gezondheidscentrum de Beyum heeft bij b. en w. de aandacht gevestigd op de financiële problemen van het gezondheidscentrum. Het is de bedoeling dat het centrum zal worden uitgebouwd tot vier huisartsen, drie tandartsen, een fysiotherapeut, een apotheker, een maatr schappelijk werker en de nodige assistentie en administratieve ondersteuning.

Dat het gezondheidscentrum financieel ïn de problemen is geraakt heeft te maken enerzijds met aanloop-problemen, anderzijds met problemen tussen het interimbestuur en de werkers binnen de stichting. Wat dit laatste betreft 2ijn de problemen opgelost doordat in juni 1980 een nieuw bestuur is gevormd.

De financiën blijken ontoereikend. Subsidies van het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne en van de ziekenfondsraad kunnen wel worden verwacht maar niet voordat het gezondheidscentrum is uitgebouwd. Maar daarvpor ontbreken juist de middelen.

Daarom is een beroep gedaan op de gemeente een garantieverklaring af te geven voor het verkrijgen vali een banklening of een gemeentelijke lening te verstrekken,

GPV en CDA stemdep tegen dit voorstel. Zij hadden liever gezien dat de stichting het geld had geleend bij de particuliere banken omdat hier minder risico's voor de gemeente aan zijn verbonden. bouwd kunnen worden. Door allerlei oorzaken was de kavelprijs voor de woningen in een sociale sector onaanvaardbaar hoog. Na overleg met de provincie en volkshuisvesting is een kavelprijs bereikt van onder de 20.000 gulden. PvdA-raadslid J. Lieske rekende daarop voor dat samen met de stichtingskosten van de woningen dê huurprijs bijna 600 gulden zou gaan bedragen. Ook had hij twij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.