+ Meer informatie

De stad Delft: expositie over periode 1572-1667

Cultureel en maatschappelijk leven van de burgers

3 minuten leestijd

DELFT — Het is een veelbewogen episode uit de eschiedenis van Delft waaraan thans in liet museum rinseniiof een tentoonstelling is gewijd. De periode 572-1667: een tijdsbestek dat veel heeft nagelaten ver het culturele en maatschappelijke leven van de urgers. De samenstellers van de tentoonstelling heben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Zij hadden aarbij het grote voordeel een historisch gebouw tot un beschikking te hebben.

Van onze correspondent) Binnen de muren van het Prinsen)f is voor een dergelijke tentoonstelig ook de juiste sfeer aanwezig. Ze luden over de krappe eeuw waarvan ; bezoeker met de verzameling wordt iïnformeerd een indrukwekkend oord mee kunnen praten. Immers in ! tijd tussen 1572 en 1667 was de groomwenteling van het staatsbestel, elft heeft daarbij een belangrijke rol ispeeld en de naam van Willem van Oranje springt daarbij het eerst in het oog. Vanaf 1572 tot aan zijn gewelddadige dood in 1584 is hij de bewoner geweest van het voormalige klooster. Het wapen dat de moordenaar gebruikte is van een grof kaliber geweest, getuige de nog aanwezige kogelgaten in de muur. Aan de echtheid wordt blijkens een opschrift niet getwijfeld. De laatste woorden van de stervende prins, ,,mijn God ontfermt U mijnder ende Uwer ermer gehemeynte" moeten aan de hofprediker worden toegedicht is daarentegen het commentaar.

Delft heeft aan de prins niet de verwachte beschutting gegeven, in weerwil van de aanwezigheid van de Delftse Schutterij. Een van de vele schilders die Delft heeft voortgebracht legde ze voor het nageslacht op het doek vast. Op een statieportret, aan de maaltijd en in gevechtstenue. E «van de schilderijen is bij de ontp.v..¥ing van het kruithuis beschadigd en niet goed gerestaureerd.

Het kruithuis bevond zich in de bebouwde kom en volgens sommige geschiedschrijvers heeft de ontploffing in 1654 aan 100 mensen het leven gekost. Het was ook geen verstandig besluit om 90.000 kilo kruit binnen de stadsmuren op te slaan. Maar of men van die formidabele klap geleerd heeft is de vraag.

Tentoonstellingen

Tentoonstellingen als deze geven een inzicht over de wijze waarop onze voorouders leefden en werkten. Wat doen wij anders en doen wij het ook beter?, schrijft de directeur van het Prinsenhof in het begeleidend boekwerk. Schuifelend over de tentoonstelling komt men gaandeweg onder de indruk van wat vorige generaties presteerden maar ook tot de conclusie dat wij het er niet zoveel beter afbrengen. De Reformatie krijgt ruime aandacht maar godsdienst wordt aan de simpelen overgelaten. Bijschriften die ter verduidelijking bij de voorwerpen zijn aangebracht hebben soms een te spottende strekking. Op de expositie wordt veel aandacht besteed aan de schilderkunst. Veel schilderstukken vertonen zgn. figuurstukken met verhalende taferelen die gebaseerd zijn op de Bijbel. Andere belangrijke onderwerpen zijn de handel en de economie zoals de Oost- en Westindische Compagnie en Delfshaven. Ook de boekdrukkunst, het toneel, de gilden, het onderwijs, wetenschap en techniek krijgen aandacht. Bij het schilderij ,,de anatomische les" van Pieter van Mierevelt is te zien hoe men vroeger een ,,anatomisch theater" inrichtte. Vaak werden rariteiten tentoongesteld die aangevoerd waren door schepen van de VOC. Bovendien wordt aandacht geschonken aan de bouw en inrichting van het nieuwe stadhuis.

Maquette

Door middel van de imposante, uit klei vervaardigde maquette van Delft wordt een overzicht gegeven van huizen en andere gebouwen uit deze periode die nu nog over zijn. In 1984 zal er met een tentoonstelling ruimer aandacht worden besteed aan de 80-jarige oorlog. De periode 1572-1667 werd voor een belangrijk deel daardoor beheerst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.