+ Meer informatie

Regiosnippers

4 minuten leestijd

EDE - Veel kalvermesters lieten het gisteren tijdens de inschrijving van de  mestquota voor de nog te bouwen Edese Kalvergierzuiveringsinstallatie aan De Kade tussen Ede en De Klomp afweten. Van de 375 aangeschreven kalvermesters lieten Zich er gisteren 60 inschrijven, die garant staan voor een jaarlijkse toelevering van slechts 40.000 kubieke meter gier. Voor een sluitende exploitatie is per jaar zeker 180.000 kubieke meter nodig.
De oorzaak van de kleine opkomst van de kalvermesters moet wellicht gezocht worden in de te hoge stortprijs van de gier: 12 gulden per kubieke meter mest.

EDE — De provinciale weg Ede-Barneveld (S-l) zal komend voorjaar verdubbeid worden. Volgens planning moet het gedeelte vanaf Barneveld tot aan de Lunterse Postweg medio 1990 volledig vierbaans zijn. Met de aanleg van deze toekomstige rijksweg A-30 is 15 miljoen gulden gemoeid. De toekomstige A-30 moet de A-1 (Amsterdam-Amersfoort) met de A-12 (Utrecht-Duitse grens) gaan verbinden. 
De A-30 komt langs de woonwijk Veldhuizen in Ede te lopen en zal bij het toekomstige Truck-Center van EBAG op de A-12 worden aangesloten.

GOUDA - De regio Gouda gaat volgend jaar 3 procent meer betalen voor wai terleiding. Het betreft het gebied dat van water wordt . voorzien door de Waterleidingmaatschappij ZuidHolland Oost. Dit heeft het bedrijf gisteren bekendgemaakt nadat de raad van commissarissen akkoord was gegaan met de verhoging.

's-GRAVENDEEL - De 's-Gravendeelse welzijnscommissie gaat unaniem akkoord met de besteding van 50.000 gulden voor het gemeentelijk minimabeleid in 1990. Onderstreept werd dat de uitgave een structureel karakter heeft. PvdA, CDA en VVD vinden dat het geld in een borgstellingsfonds gestort moet worden. Ook willen deze fracties een gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van de reinigings- en rioolrechten. C. Snijders (SGP) wil deze tarieven met 50 procent halveren voor hen die een beroep doen op de Algemene bijstandswet. De gehele commissie wil ook de studiekostenverordening aanpassen.

KAMPEN - Voor de restauratie van het orgel in de Broederkerk is 780.000 gulden nodig. Deze week zal de gemeente Kampen de subsidie-aanvraag van de hervormde kerkvoogdij doorzenden naar de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Omdat het gaat om nationaal cultuurbezit, vergoedt de rijksdienst 70 procent van de restauratiekosten en neemt de gemeente Kampen de overige 30 procent voor haar rekening.

KAMPEN - Het terrein Haatland IV zal dit voorjaar bouwrijp worden gemaakt voor de industrie. Momenteel heeft motorclub "De Steur" het terrein in gebruik. Het bestuur van deze club zal worden meegedeeld dat dit stuk grond 1 januari 1990 ontruimd moet zijn. Burgemeester H. C. Kleemans: „Wij kiezen voor de industrie. De ellende (met name geluidsoverlast) van de motorclub hebben we nu twintig jaar, gedragen terwijl we daar weinig voor terug hebben gezien. Nu moeten anderen de lasten maar dragen".

ROTTERDAM - De PvdA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad vindt dat het college van B en W van de Maasstad binnen twee maanden een actieplan aan de gemeenteraad moet voorleggen om de stad op korte termijn aanmerkelijk schoner te maken. Voor het schoonhouden van Rotterdam moet jaarlijks twee miljoen gulden worden uitgetrokken, zo stelde het PvdA-raadslid De Rijk gisteren in de gemeenteraad bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1990. 
De PvdA vindt dat nagegaan moet worden in hoeverre werklozen kunnen worden betrokken de stad weer schoon te maken. 

ROTTERDAM - In de bodem van Rotterdam bevinden zich nog 54 onontplofte projectielen -zogeheten blindgangers- die tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Rotterdam zijn uitgeworpen. Dat is gebleken uit de inventarisatie van een ambtelijke werkgroep, De blindgangers. Trggén in totaal op 35 locaties. Ze variëren van een onontplofte granaat tot een projectiel van 500 kilo.

SCHOONHOVEN - De vervuilde grond op het voormalige gasfabieksterrein in Schoonhoven wordt afgegraven. Met het schoonmaken is een bedrag gemoeid van 14,4 miljoen gulden. Maandagavond wordt er in de aula van de Willem de Zwijgerschool een speciale informatieavond over de sanering gehouden.

URK - In Urk is gisteren de 13.000e inwoner in het bevolkingsregister ingeschreven. Het is baby Lubbert Hakvoort. De jonge wereldburger is door burgemeester S. Veninga verr rast met een spaarbankboekje. Gelet op het geboortenoverschot wordt in 1992 de 14.000e inwoner verwacht.

VLAARDINGEN - Unaniem heeft de gemeenteraad gisteravond alsnog ingestemd met een SGP/RPF/GPV-motie om extra geld vrij te maken voor het onderhoud van de diverse speelvoorzieningen in Vlaardingen. Bij stemming begin deze maand over deze motie staakten de stemmen.

ZEIST - In Slot Zeist werd gisteren de wisseltrofee van de Stichting Zeist Promotie uitgereikt aan het in Zeist gevestigde pensioenfonds PGGM. De PGGM ontving de wisseltrofee omdat het pensioenfonds enerzijds grote investeringen heeft gedaan, waardoor het bedrijf in Zeist sterk werd uitgebreid, en anderzijds omdat het op een positieve en creatieve wijze meedenkt bij de ontwikkeling van het Koppelgebied.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.