+ Meer informatie

Er moet veel meer energie bespaard

Advies^ aan regering

3 minuten leestijd

DEN HAAG De Algemene energieraad vindt dat het huidige regeringsbeleid onvoldoende besparing van energie oplevert. De raad meent dat er nog veel ruimte is voor een versterkt besparingsbeleid.

In een advies aan de minister van Economische zaken geeft de Energieraad als mogelijkiieden voor verdere besparing: verdergaande isolatie van woningen, verbetering van stookinstallaties, toepassing stadsverwarming, overgang van benzinemotoren op dieselmotoren in het verkeer.

Uitvoering hiervan kan volgens de Energieraad -een besparing opleveren die kan oplopen tot ongeveer tien miljoen ton olie-equivalent. Tien miljoen ton equivalent is de totale besparing die maximaal in de huishoudelijke sector en de industriële sector samen kan worden bereikt. In dit eerste rapport over mogelijke besparingen verstaat de Energieraad onder huishoudelijke sector niet alleen de gezinnen, maar ook de overheid, de kantoorgebouwen, de ziekenhuizen, de scholen en het personenvervoer.

De Energieraad houdt geen rekening met verbruiksbesparingen, die een verhoging van de aardgasprijs tot een meer ,,realistisch" niveau kan opleveren. Op korte termijn verwacht de Raad daar weinig effecJt van. Pas op lange termijn zal een hogere gasprijs leiden tot gasbesparing, die dan ook aanzienlijk kan zijn en kan oplopen tot een kwart van het verbruik, zo werd dinsdag in een persconferentie ter toelichting van het advies meegedeeld.

Nationaal energieplan

Omdat zeer belangrijke besparingen behaald kunnen worden bij verwarming en transport beveelt de Raad juist op deze terreinen een groot aantal maatregelen aan. Zo bepleit de Raad onder meer versterking van de huidige isolatie-inspanning o.m. door de opzet van een nationaal isolatieplan. Verder beveelt de raad aan, de centrale verwarmingsketels te verbeteren, waarmede met betrekkelijk geringe investeringen forse besparingen kunnen worden behaald.

In de toekomst zou hiervoor een na-, tionaal ombouwprogramma tot stand moeten komen, zoals dat in de jaren zestig ook gebeurd is bij de ombouw van gasapparaten.

De Raad bepleit een zo positief mogelijke opsteUing van de overheid bij de totstandbrenging van gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte, met name de aanleg van stadsverwarming.

Op het gebied van het transport toont de raad zich voorstander om het gebruik van dieselauto's en het rijden op LPG krachtig te bevorderen, onder meer door aanpassing van de structuur van de wegenbelasting. De Raad wil de functie van het openbaar vervoer versterken. Doelmatiger en zuiniger gebruik van personenauto's zou moeten worden bevorderd, niet alleen met voorlichting, maar ook door een effectieve snelheidscontrole. In het ruimtelijk ondernemingsbeleid zou de noodzaak tot zo beperkt mogelijk transport moeten worden nagestreefd. Energiebesparing kan, aldus de Algemene Energieraad, aanzienlijk bijdragen tot beperking van de milieubelasting, een goed en door de overheid gesteund besparingsbeleid zou ook kunnen bijdragen tot beperking van de werkloosheid. Het is ook daarom noodzakelijk dat daarvoor een groter deel van de aardgasopbrengsten en met name van de extra opbrengsten door prijsverhogingen van energiedragers wordt gebruikt.

Isolatie
De Energieraad verwacht vooral van verbeterde isolatie van woningen en andere gebouwen een belangrijke energiebesparing, namelijk bij een maximale inspanning ruim zes miljoen ton olie equivalent per jaar inl985. Verbetering van de stookinstallaties kan in hetzelfde tijdsbestek 1,6 miljoen ton besparing opleveren, verbeterde isolatie van koelkasten en diepvriezers 0,3 miljoen ton, toepassing van stadsverwarming 1,5 miljoen ton en overgang op dieselmotoren 1,2 miljoen ton. Alles in het jaar 1985 en bij een maximale inspanning.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.