+ Meer informatie

AFSCHEID DS. DRAYER

4 minuten leestijd

In de ambtsdragersconferentie van 5 Oktober werd met de volgende woorden afscheid genomen van ds. M. Drayer, die ultimo 1996 terugtreedt als lid van de redactieraad van Ambtelijk Contact.

Als redactieraad van Ambtelijk Contact wisten we het elk jaar weer op te schuiven. Enkele jaren achtereen wisten we het door jou gewenste gesprek over jouw terugtreden uit de redactieraad, onderaan de agenda te zetten, om het vanwege het late uur snel naar de volgende agenda door te schuiven. En doordat onze vergaderingen niet zo frequent worden gehouden, hebben we het tot nu toe weten te rekken.

Langer gaat niet meer en durven we ook niet meer, maar het gaat ons als redactieraad wel aan het hart je te moeten laten gaan, aan het eind van dit jaar wel te verstaan. We vinden deze najaarsconferentie een goede gelegenheid om je op handen zijnde terugtreden in de kring van broeders, ten dienste van wie je heel veel werk hebt verzet, met goede woorden van waardering en dank te omgeven.

Je hebt dat verdiend, méér dan verdiend mag ik wel zeggen. We plegen in een goed reformatorische kerk niet direct over onze Verdiensten te spreken en ik herinner mij een woord van wijlen ds. A.W. Drechsler, die bij het terugtreden van dienstgedaan hebbende ambtsdragers eens opmerkte dat we in de kerk met het elkaar lof toezwaaien maar een beetje terughoudend moeten zijn. Ailes gedaan hebben waartoe we ons geroepen of gedrongen voelden, zijn en blijven we naar het Woord onnutte dienstknechten.

Maar we ontkomen er niet aan en we willen er ook niet aan ontkomen om hier te zeggen dat jij in de redactieraad een heel bijzondere plaats hebt gehad, méér dan 30 opeenvolgende jaren. Je hebt al die jaren geholpen bij het redactiebeleid, suggesties aangedragen voor themakeuze en auteurs. Over moeilijke en minder moeilijke onderwerpen heb je zonder morren of bedenkingen geschreven; heel veel boeken kregen een recensie van jouw hand. Maar er was nog meer.

Onzichtbaar voor de buitenwereld was jij het die in nauw contact met de drukker de verwerking van de kopij voor Ambtelijk Contact onder je verantwoordelijkheid had. Lange, lange jaren achtereen was je corrector van de drukproeven, een stuk werk waarmee je de taak van de redactie-secretaris, professor Velema, aanzienlijk hebt verlicht. Dat correctiewerk heb je altijd met grote precisie gedaan. Op een voor ons heel moeilijk en voor jou misschien heel gelukkig moment neem je afscheid, het moment namelijk waarop de invoering van de nieuwe spelling ons wordt opgelegd.

Maar nog is het einde niet. Buiten al dit werk heb je je ook beijverd om de inhoudsregisters van de jaargangen van Ambtelijk Contact samen te stellen.

Naast en nà wat je in en voor onze kerken in andere verbanden hebt mogen doen, heb je ook al dit werk uit liefde tot Christus en Zijn gemeente gedaan, in oprechte verbondenheid aan de Dienst des Heeren. Als jou eenmaal uit genade zal mogen toeklinken: “trouwe dienstknecht, over weinigen zijt gij trouw geweest, over velen zal ik u zetten, ga in in de vreugde van uw Here” dan zal onder dat weinige, naar wij geloven, ook het werk ten dienste van Ambtelijk Contact begrepen zijn. In onze ogen was het veel.

Marinus, er zijn niet alleen woorden; er is ook een tastbaar blijk van onze waardering in de vorm van een enveloppe met inhoud. En voor mevrouw Drayer, voor jou Cock, een boeket bloemen, uit dankbaarheid voor het feit dat, voor zover wij dat kunnen overzien, jullie huwelijk geen schade heeft geleden door al die uren, waarin de zorg voor Ambtelijk Contact echtelijke communicatie onmogelijk maakte. Gods zegen zij over jullie en over allen die in liefde om jullie heen zijn.

Namens de redactieraad,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.