+ Meer informatie

IN MEMORIAM

3 minuten leestijd

Een gerespecteerd dienaar van de kerk en een beminde man en vader…

Dat Marinus Drayer, op 27 januari 2003 op 85-jarige leeftijd overleden, dat was, bleek op de dag van zijn begrafenis. Velen van zijn leeftijdgenoten en collega’s waren naar Hilversum gekomen om getuige te zijn van zijn uitvaart en om te delen in de dankbaarheid voor wat hij ten dienste van Christus’ kerk binnen onze christelijke gereformeerde geloofsgemeenschap lange jaren heeft mogen doen. Maar ook om te delen in het verdriet dat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen over zijn heengeen met zich meedragen. Dat verdriet trad duidelijk aan de dag in de Dienst van Woord en gebed in de Rehoboth-kerk, aan het begin waarvan op piëteitvolle wijze door de kinderen naar voren werd gebracht welke betekenis Marinus Drayer naast zijn overvolle kerkelijke agenda door de jaren heen voor zijn vrouw en kinderen heeft gehad. Het is fijn als van een kerkelijke ambtsdrager, die heel veel tijd en energie in de zaak van het Koninkrijk Gods heeft mogen en willen investeren, aan het eind van zijn leven kan worden gezegd dat hij er in elk geval naar streefde evenwicht te bewaren tussen de verantwoordelijkheid voor kerk en eigen gezin beide. Dat onze overleden broeder hiervoor oog heeft gehad bleek uit wat zijn kinderen, mede namens hun moeder, vertelden over zijn belangstelling voor hun maatschappelijke ontwikkeling en al heel sterk voor hun geestelijke vorming en hun visie op de dingen van geloof en leven.

In al zijn activiteiten, in prediking en pastoraat als voorganger in de gemeenten die hij diende, als scriba van bredere kerkelijke vergaderingen, als zendingssecretaris met alle buitenlandse reizen die daaraan verbonden waren, was hij onvermoeibaar. In de kracht van zijn leven, vertrouwde hij mij eens toe, is het meerdere keren voorgekomen dat hij om met een taak op tijd klaar te zijn een hele nacht doorwerkte. Onvermoeibaar was hij ook in al die jaren waarin hij als lid van de redactieraad van Ambtelijk Contact een belangrijk deel van de taak van de eindredacteur voor zijn rekening had. Bij zijn afscheid als zodanig hebben we hem en zijn vrouw in een ambtsdragersconferentie grote dankbaarheid getoond voor wat hij met grote inzet en uiterste precisie heeft mogen doen. Buiten wat Marinus Drayer administratief deed, bijvoorbeeld als corrector, was er altijd ook zijn substantiële bijdrage voor wat de inhoudelijkheid van Ambtelijk Contact betreft.

Zijn toewijding, inzet, vroomheid, nauwgezetheid, bescheidenheid en tegelijk vasthoudendheid bij dingen van principiële aard, hebben we in de samenwerking met onze overleden broeder op dezelfde wijze ervaren als ook anderen erover hebben gesproken en geschreven. Het is een voorrecht hem gekend te hebben en een vreugde te mogen geloven dat hij nu mag delen in het loon dat God al zijn dienstknechten die in zijn Dienst trouw zijn geweest, in uitzicht stelt. Mogen allen die om hem treuren, vooral ook zijn vrouw, aan die gedachte troost ontlenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.