+ Meer informatie

EMANUELS ONDERTROUW

4 minuten leestijd

8.

De bruid heeft eerst in een brief een vriendin deelgenoot gemaakt van haar blijdschap. Toen zij in een droeve toestand geraakte, schreef zij haar vriendin weer. Deze antwoordde in een brief vol onderwijs en vermaan. Deze brief miste zijn uitwerking niet. De bruid schreef aan haar vriendin terug. Zij deelde daarin haar voornemen mee om ook aan Emanuel een brief te schrijven.

Deze brief, de vijfde, volgt nu.

Allerbeminnelijkste Emanuel,

Nademaal het U behaagt Uw gezanten te zenden in deze verre afgelegen hoek der wereld tot de allermiserabelste en oneerlijkste families, om aldaar op te zoeken 6en, waarmede Gij Uzelf wilt ondertrouwen. Het is dan geweest, dat ik na lang verloop van tijd (zonder betamelijk acht te geven op zo goede boodschap) ten laatste zo ver geraakt ben, dat ik (indien ik mij niet bedrieg) mij bevind één van de allerellendigste, arme, mismaaktste, schuldigste en onbekwaamste te zijn. En dat ik U in alle opzicht ten hoogste van node heb. En ook heb ik uit de beschrijving van Uw Persoon, staat en afkomst zo veel genegenheid tot U ontvangen, dat ik wensteenwens alsnog Uw bruid te mogen worden. En dat om U tot een eigendom te mogen zijn en om door U van al mijn schuld bevrijd, van al mijnongeloof verlost, van al mijn onreinheid afgewassen, van al mijn ellende genezen en om tot een bekwame bruid voor U gemaakt te worden.

En zo mij niet anders bewust is, heb ik dat hartelijk begeerd en al de kondities toegestemd en daarop geloofd, dat het huwelijk gesloten was. Maar naderhand bevindende, wat ik mij had voorgesteld, ben ik de waarheid van deze ondertrouw gaan verdenken, gelijk ook mijn geloof, begeerten en alles, waardoor ik in grote vrees geraakt ben, hetwelk ik iemand bekend gemaakt heb. Deze heeft mij bericht, dat het gemis van dat van mij voorgestelde en gewenste geenszins de zekerheid van dit huwelijk verzwakte. Door welk bericht mijn vrees wel een weinig verminderd en mijn hoop verwakkerd is. Maar toch blijven er nog veel bekommeringen over. En dewijl het alleen aan U staat, o beminnelijke Emanuel, om mijn hart van deze twijfelingen te ontheffen, zo is bij deze het ootmoedig verzoek, dat het U (om de overvloedige goedheid die in U is) gunstiglijk behage, al mijn misdragingen niet te gedenken en mij zodanig bewijs te doen toekomen, waardoor ik mij van mijn oprechte genegenheid tot U (indien ik tenminste oprecht ben) en van Uw genegenheid tot mij vrijmoediglijk mag vergewissen en alsdanin Uw trouwbeloften zekerlijk berusten. En laat mij toch uit Uw koninklijke geneeswinkel, tafel, wapenhuis en kabinet zo veel balsem, spijs, wapens, goud en sieraad toekomen, dat ik steeds zo al hinkende niet behoef te gaan, noch zo menigmaal van slaphartigheid niet behoef te bezwijken noch zo veelszins de vijand niet meer blohartig te ontlopen, noch ergens anders genoodzaakt schijn te moeten gaan bedelen, noch ook niet langer in mijn schaamte behoef te gaan nederzitten. Maar dat ik als één, die vaardig te voet, gesterkt in het hart, beveiligd voor de strijd, voorzien van goud, enbekleed met sieraad mag ondervinden enbetonen, dat ik in waarheid gewordenben Uw ondertrouwde bruid en dat ik U alleen aanhang, volg en opwacht.

Het is waar, dat dit verzoek zeer groot is en dat ik het tegendeel verdiend heb. Maar wetende, dat het koninklijk is koninklijke weldaden te vergunnen en dat Ge betuigt lust te hebben om naar de overvloed van Uw alles overklimmende goedheid, geheel onwaardigen dus gelukkig te maken, zo heb ikvrijheid gebruikt om dit alles te begeren, dewijl er grond van hoop is om dat alles te verwachten.

Eindigende wens ik, dat uit dit uitnemend huwelijk U, o gezegende Emanuel, veel kinderen mogen geteeld worden, opdat Uw eer en geslacht groot worden op de aarde en Uw roem bevestigd blijve in de hemelen. En zo blijf ik Uw

Geheel eigene en alleszins verplichte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.