+ Meer informatie

Bondsdag eens met voorstel Schmidt

Uitvoering NAVO-duhbelbesluit

3 minuten leestijd

BONN — De Westduitse Bondsdag heeft dinsdag in meerderheid gestemd vóór een voorstel waarin wordt aangedrongen op uitvoering van het NAVO-dubbelbesluit. Volgens dat uit december 1979 daterende besluit zullen vanaf eind 1983 moderne kernraketten voor de middellange afstand in West-Europa worden geplaatst met tegelijkertijd onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie over beperking daarvan.

Na een debat van vijf uur stemden 254 afgevaardigden voor het voorstel en 234 tegen. Vijf partijgenoten van Schmidt stemden tegen en zes onthielden zich van stemming. De christendemocratische partij (CDU) die in de oppositie is, wees het voorstel af.

Belangrijke keuze

Bondskanselier Schmidt had zijn aanblijven als regeringsleider afhankelijk gesteld van het fiat van het parlement aan het beleid van zijn coalitieregering inzake de Euroraketten. Dat weerhield vijf partijgenoten er niet van tegen het voorstel te stemmen, terwijl . zes zich van stemming onthielden. De rest schaarde zich achter het beleid van de sociaaldemocratische/liberale regering na te zijn overtuigd van het voorUitzicht van besprekingen tussen de VS en de SU. SPD-voorzitter Willy Brandt zag zelfs de mogelijkheid dat onderhandelingen de noodzaak tot stationering van de raketten overbodig zullen maken. Het gaat daarbij om 572 kernraketten waarvan ruim 200 op Westduits grondgebied. Uit dat oogpunt bekeken was de stemming in de Westduitse volksvertegenwoordiging van groot belang voor de andere partners in het Atlantisch Bondgenootschap.

Reagan duidelijk

Tijdens het debat ging Schmidt in op zijn bezoeken aan Washington en Parijs waarbij hij zei te zijn overtuigd van de steim van de twee betrokken regerinHELMUTSCHMIDT gen aan handhaving van de dialoog met Moskou en aan uitvoering van het NAVO-dubbelbesluit. Volgens Schmidt is president Reagan van de VS duidelijk geweest in zijn steun aan het dubbelbesluit. Washington is zelfs al begonnen met voorbereidende besprekingen. De Franse president Mitterrand staat daar ook achter ofschoon het land er niet direct mee te maken heeft. Frankrijk heeft geen troepen meer bij de NAVO sinds zijn uittreding uit de organisatie in het midden van de jaren zestig.

Kohl sceptisch

Schmidt zei, dat als resultaat van zijn reizen naar Washington en Parijs „de basis voor nauwe samenwerking is gelegd", maar Kohl twijfelde eraan dat de bondskanselier gezien de terughoudendheid binnen zijn partij nog in staat is de juiste consequenties voor het veiligheidsbeleid van de bondsregering te trekken. Kohl sprak de zorg van de oppositie uit over het „maken van stemming" tegen de Verenigde Staten, dat in delen van de SPD is „aangewakkerd", zoals hij zei. Ook Schmidts „plotselinge sympathie voor Reagan" kan deze niet wegnemen, zo zei hij.

Schmidt zei later ook met Washington van mening te zijn dat de toestand in het Midden-Oosten een bedreiging vormt voor de vrede in de gehele wereld en dat de Sovjet-Unie daardoor nieuwe kansen krijgt om te interveniëren. „Europese en Amerikaanse initiatieven bij het tot stand brengen van vrede in het Midden-Oosten moeten elkaar ook in de toekomst aanvullen", zo voegde Schmidt daaraan toe.

De Westduitse regeriiig staat overigens nog een zware klus te wachten. In het najaar volgt namelijk het debat over de begroting voor 1982. De liberale partner FDP wil snijden in de sociale voorzieningen om een tekort van naar schatting vijftien tot twintig miljard mark weg te werken. Volgens Willy Brandt zal dat debat zelfs van doorslaggevend belang zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.