+ Meer informatie

Gezondheidszorg moet principe hooghouden

O. van de Ridder op jaarvergadering "Febe"

4 minuten leestijd

GOUDA — „Gezondheidszorg... ook uw zorg!" was het thema waarover de heer O. van de Ridder zaterdag sprak op de eerste jaarvergadering van „Febe". Hij wees er op dat de werkers in de gezondheidszorg hun ogen niet zouden sluiten voor de werkelijkheid. Kom voor uw pnncipes uit, maar dan wel op een waardige wijze. Bovenal: let op uw zaak, aldus Van de Ridder.

Spreker vond een aandachtig gehoor bij deze Vereniging van werkers in de gezondheidszorg op gereformeerde grondslag. Voor deze ledenvergadering was men bijeen in de conversatiezaal van „Huize Winterdijk" te Gouda.

Het was de bedoeling van de spreker om deze middag praktisch bezig te zijn in zijn onderwerp. Problemen waar men dagelijks mee te maken kan krijgen en zeker in de toekomst mee te maken krijgt. Hij dacht daarbij ondermeer aan de abortuswetgeving die met een kleine meerderheid door de Tweede en Eerste kamer is aangenomen.

Niet ongestraft
Dat in een land, dat wel het Israël van het Westen genoemd werd. Wij mogen wel met vrees en beven de toekomst tegemoet zien, want de God van Israël zal dit niet ongestraft laten, aldus spreker.

Hij vervolgde, dat hij vaak moet constateren, tot zijn ontsteltenis en droefheid, dat er in de Gereformeerde Gezindte zo'n grote onkunde, onwetendheid en naïviteit is over datgene wat zich afspeelt in de gezondheidszorg. Mensen die er dagelijks mee werken, maar nauwelijks weten wat er op dit gebied gaande is.

De heer O. van de Ridder, die als economisch directeur verbonden is aan het Van Weel en Bethesdaziekenhuis te Dirksland meende dit vanuit de praktijkervaring te kunnen zeggen.

Hij vroeg zich af wat dat nu is. Is men werkelijk niet geïnteresseerd, is men onverschillig of steekt men het hoofd in het zand? Of is men bevreesd voor zijn of haar principe uit te komen? En gaan we daarom iedere discussie uit de weg? Daarvoor ben ik wel eens bang, aldus spreker.

De Bijbel
De mens is geschapen om te leven, maar door de zondeval zijn wij aan de dood onderworpen. De mens van nature wil alles geven voor zijn leven. Geld noch moeite wordt gespaard om zijn gezondheid en daarmee zijn leven in stand te houden. De mens van nature wil hier een blijvende stad stichten. Toch leert de Bijbel óns anders: Het is de mensen gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel.

Wij zijn geen eigenaars van onszelf, en hebben geen macht over onszelf, daarom mogen wij onszelf niet gebruiken tot ons eigen vermaak, maar dienen te leven naar Zijn wil en tot Zijn eer, aldus Van de Ridder.

Vervolgens werd ingegaan op de 28e april van dit jaar, een zwarte dag in onze geschiedenis (de Eerste kamer nam toen het abortus-wetsontwerp aan). Het vermoorden van kinderen beneden de 13 weken is nu wettelijk toegestaan. De vrouw moet alleen nog de arts overtuigen, dat ze in nood verkeert.

Uitgebreid werd op deze problematiek ingegaan. Waarbij ook zaken als euthanasie, sterilisatie enz. aan de orde kwamen. Duidelijk stelde de inleider, dat wij al deze zaken, waar men nu zo gemakkelijk over gaat spreken, af moeten wijzen. Aan het slot van zijn betoog wees spreker erop dat onze verpleegkundigen goed moeten weten waar zij mee bezig zijn. Goede voorlichting over de toestand van de patiënt is een eerste vereiste.

Lees de status en als bepaalde zaken niet duidelijk zijn, vraag er de hoofdzuster of specialist naar. Ook hier geldt: „Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven" (Mattheus 10:16).

Sluit uw ogen niet voor de werkelijkheid van de nieuwe medische ethiek, zo benadrukte spreker. Leg steeds rekenschap af van uw rentmeesterschap. Het kwaad van de ongeoorloofde medische verrichtingen is al veel verder doorgewoekerd dan u denkt. Als u ermee geconfronteerd wordt, dient u dit op discrete wijze bespreekbaar te maken.

Alles
Ten slotte werd er nog op gewezen dat er aan de ene kant alles aan gedaan wordt om het leven bij het begin en het eind te doden, maar aan de andere kant is men medisch ook bezig met kunstmatige inseminatie en de reageerbuis-baby. De medische wetenschap tracht enerzijds alle barrières van leven en dood te overwinnen, terwijl anderzijds ongeboren leven op een beestachtige wijze wordt vernietigd.

Op deze eerste jaarvergadering werden ook de verslagen van de secretaresse en de penningmeesteres uitgebracht. Per 1 maart 1981 telde de vereniging 116 leden, 4 sympathisanten en 75 donateurs. Het bestuur hoopt dat dit aantal nog zal vermeerderen. De contributie bedraagt ƒ 30,- per jaar. Sympathisanten betalen ƒ 20,- per jaar. Men ontvangt dan tevens het kontaktorgaan „Febe" gratis.

Op deze vergadering werden de bestuursleden mw. A. Verduyn, de heer R. J. Nuyt (arts), mw. M. van Lagen en mw. W. v.d. Voet herkozen en in een tweetal vacatures werden gekozen mw. A. Roozemond en mw. M. M. D. Oudijn. De heer L. M. P. Scholten, adviseur van de vereniging, beëindigde de bijeenkomst met een kort slotwoord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.