+ Meer informatie

OP ZIEKENBEZOEK

3 minuten leestijd

We zijn op bezoek geweest bij twee zieke predikanten, namelijk Ds. R. Kok te Nijkerk en N. de Jong te Driebergen. In de overtuiging, dat vele lezers van ons blad hier belangstelling voor hebben, maken we hier melding van.

Ons oudste redactielid Ds. Kok werd ziek op de gewone dankdag, zodat hij niet voor kon gaan in de bediening van het Woord. Deze zeer sterke dienaar kwam op bed terecht. We zien ook hier weer, dat de sterke geen kracht overhoudt, wanneer de Heere de gezondheid wegneemt.

Maar de Heere maakte het wel.

Ds. Kok was al half augustus met de huisbezoeken in zijn gemeente begonnen en was daar kort tevoren mee klaar gekomen. Hij had toen, met medewerking van de ouderlingen, meer dan 40 bezoeken afgelegd. Alles was voorspoedig en met zegen geschied. Zo was de vraag bij Ds. Kok opgekomen, wat de Heere daarmee te zeggen had.

Kort daarop werd hij ziek. De koorts liep op tot boven de 39 gr. Het bleek later een blaasontsteking te zijn. Aan het eind van de week zakte de koorts. Nu gaat het weer beter met hem en we hopen van harte, dat de Heere hem nog wat voor de zijnen en voor de kerk wil sparen.

De Heere maakte Ds. Kok eenswillend met de weg. Hij gaf hem Zijn vertroostingen en gaf terugleidend licht over zijn ganse leven. Zo werd hij erbij stilgezet, dat de Heere hem al in zijn jeugd het nieuwe leven had willen geven en hem later in de ambtelijke bediening gesteld had. Dat werd hem opnieuw een wonder.

Het was goed een poos bij Ds. Kok te vertoeven.

Van Nijkerk gingen we naar Driebergen.

Ook Ds. N. de Jong heeft een ziekbed, waarop hij de nabijheid des Heeren mag ervaren.

Juist op de dag, waarop het 40 jaar geleden was, dat hij in het ambt van dienaar des Woords werd bevestigd, kwam hij voor de tweede keer in het ziekenhuis terecht, in verband met inwendige bloedingen. Hij was slechts enkele dagen thuis geweest na een ernstige operatie, die hij moest ondergaan. Maar de Heere was bij hem geweest en had hem bijzonder ondersteund en getroost. Het was wel een teleurstelling, toen opnieuw opname in het ziekenhuis noodzakelijk bleek, maar de Heere maakte het weer wel in het ziekenhuis. Ds. De Jong was nabij de dood gekomen, maar de Heere heeft hem niet ter dood overgegeven. Ruim een week later mocht hij weer naar de pastorie te Driebergen terugkeren.

We troffen hem nog wel zwak aan, maar hij sprak goed van de Heere en van Zijn wegen. De Heere vergeet de Zijnen niet.

Het is de begeerte van Ds. De Jong weer op de kansel te mogen komen en nog een poos het Woord van Gods vrije genade en trouw te mogen bedienen. Wij sluiten ons geheel bij deze begeerte aan.

De Heere is goed voor Zijn gunstgenoten, ook in wegen van beproeving. En die gunstgenoten zullen Hem zegenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.