+ Meer informatie

In memoriam Ds J. van den Berg

4 minuten leestijd

Ds J. v. d. Berg is niet meer. Nog ten zeerste onder de indruk van het zo plotseling verscheiden van Ds W. de Wit hoorden wij bij het ter perse gaan van ons vorig nr. dat Ds v. d. Berg op ruim 60-jarige leeftijd, Maandag 10 Mei in zijn woning te Utrecht was overleden.

Wij hebben Ds v. d. Berg, die de jeugd onzer Gemeente zulk een warm hart toedroeg, veel meegemaakt op Ringvergaderingen, en op de Jaarvergaderingen van ons L.V. en dat van de meisjesverenigingen ontbrak hij nooit, tenzij ambtelijke bezigheden dat niet toelieten.

Het was hem nooit teveel, iets te doen voor de jeugd en als medewerker van „Daniël" heeft hij menige meditatie geschreven.

Uit hoofde van ons werk zijn wij verscheidene malen bij hem aan huis geweest, de eerste keer was dat nog in Krabbendijke, in 1946. Ds v. d. Berg had toen een beroep naar Gouda, maar ook naar Utrecht, het laatste heeft hij toen moeten aannemen.

Door een en ander konden wij ook het gezin van Ds v. d. Berg en wij kunnen, zij het slechts bij benadering, beseffen hoe groot de slag en hoe diep de geslagen wond is voor Mevr. v. d. Berg en haar kinderen.

Maar de Heere geeft geen rekenschap van Zijn daden. Ook in Zijn leidingen met de mensen kunnen wij de Heere niet nagaan.

Immers, wie had kunnen denken dat Ds v. d. Berg, die op 16 Aug. 1893 te Genemuiden werd geboren en in 1917 zijn levenstaak (zo het scheen) kreeg bij de havendienst in Dordrecht, als predikant op de kansels onzer Gemeenten zou staan.

En toch na verloop van jaren toen de Heere hem te sterk was geworden en hij als ouderling met zoveel zegen in Dordrecht was werkzaam geweest, riep hem de Heere om Woord en Sacrament te bedienen.

Van 1932 tot 1936 woonde hij als student in Rotterdam. In 1936 werd hij candidaat en nam uit de vele beroepen die hij ontving dat naar Krabbendijke aan.

Van 2 Sept. 1936 tot April 1946 heeft hij deze gemeente met veel toewijding gediend. Maar na bijna 10 jaar kwam daaraan een einde.

Bij een beroep naar Utrecht kwam zulk een innerlijke drang, deze roeping te moeten opvolgen dat het beroep werd aangenomen en op 10 April 1946 verbond ds v. d. Berg zich aan de Gemeente van Utrecht, na vooraf te zijn bevestigd door ds M. Blok, destijds te Zeist, met deze woorden: „Geef gij hun te eten."

Wat gevoelde hij zich door deze woorden onbekwaam en onmachtig.

Maar hoe heeft de Heere hem krachtig ondersteund in zijn ambtelijk werk.

Zijn leven was, menselijk gesproken, veel te druk. Hoeveel zieken zijn cloor hem bezocht, ook die van buiten in cle medicijnenstad werden verpleegd.

En met welk een liefde en toewijding.' Totdat hij het op moest geven en op 29 October van het vorige jaar met emiritaat ging.

En nu is hij niet meer. Vrijdag 14 Mei j.1. werd hem de laatste eer bewezen onder zeer grote belangstelling.

In het kerkgebouw spraken Ds A. Verhagen en Ds P. Honkoop, laatstgenoemde namens de Part. Synode Oost.

Aan de groeve spraken Ds Dorresteyn namens de classis en dhr J. W. v. Ginkel als ouderling namens Kerkeraad en Gemeente van Utrecht.

Maar w r eei' een ledige plaats! Mocht er veel gebed zijn om arbeiders in 's Heeren wijngaard. De oogst is zo groot, de arbeiders zo heel weinige en deze worden nog minder.

De Heere mocht er zelf over opstaan en Zijn Sion gedachtig zijn.

Dat de Heere inzonderheid met mevr. v. d. Berg mocht zijn en met haar kinderen is onze hartelijke wens. Hij zij haar en die haar lief zijn, tot een Man en Vader en vervulle de ledige plaats met Zichzelf, het al-vervullend Goed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.