+ Meer informatie

Sociologische aspecten

2 minuten leestijd

Het betoog van Drs J. W. de Koning is niet in woordelijk tekst beschikbaar, doch kan als volgt worden samen gevat,

PLAATS VAN DE OUDE MENS IN DE SAMENLEVING IN VERLEDEN EN HEDEN

1. In de statistische samenleving, beheerst door traditie, zeden en gewoonten etc, bezat de ouderdom een bizondere status. Ouderdom had bovendien zeldzaamheidswaarde, daar veel minder mensen oud werden. Soms sprake geweest van „tirannie” van het verleden. Oude mens ingebed in familie, dorpssamenleving en buurt.

2. In de dynamische stedelijk-industriële samenleving is de zeldzaamheidswaarde van de ouderdom aangetast door geleidelijke stijging van de gemiddelde leeftijd. Door het snelle tempo van veranderingen in de techniek, gewoonten, samenlevingsverhoudingen etc. ontstaat een devaluatie van de ouderdom. Sociale waardering van de ouderdom als zodanig even laag als voor de jeugd in de vroegere maatschappijvorm. Jeugdig blijven en „schijnen” is favoriet.

3. Het succesvolle streven naar stijging van de gemiddelde leeftijd roept tegelijk geheel eigensoortige problemen op, die weer om een oplossing vragen.

4. Met het klimmen der jaren wordt aan de mens een aantal „rollen” ontnomen doordat hij wordt uitgeschakeld uit een deel van de maatschappelijke processen en doordat bepaalde sociale relaties hem ontvallen, en ontneemt hij zichzelf een aantal rollen in het bijzonder omdat zijn fysische gesteldheid het hem steeds moeilijker maakt om opgenomen te blijven in het uitgebreide net van sociale relaties, waartoe het moderne samenlevingspatroon noodt. Het is echter onjuist te stellen dat het merendeel der bejaarden met betrekking tot de sociale relaties „uit de samenleving genomen is”.

5. Kentering nodig om de bejaarde mens de juiste plaats in de maatschappij te bieden, met name op sociaal-economisch gebied, o.a. ten aanzien van het starre pensioneringsregiem. Het werk bepaalt in te grote mate de waardigheid van de mens. Activiteiten te vinden die even grote waarden voor het leven bieden als de arbeid in de productieve levensfase.

6. Enkele aspecten van de verhouding van de bejaarde mens tegenover de godsdienst, het beroepsleven, vrije tijdsbesteding, woningsituatie etc. worden nader belicht. Vormen van bejaardenbeleid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.