+ Meer informatie

GENERALE SYNODE GRONINGEN 1989

2 minuten leestijd

Het is langzamerhand traditie geworden om een overdruk van het Besluitenboekje dat volgens artikel 50 sub 10 van de Kerkorde door het moderamen synodi aan de kerkeraden enz. wordt aangeboden, in ons blad op te nemen. In dit nummer treft u de overdruk aan van het Besluitenboekje 1989. De synode van 1956 besloot tot de desbetreffende bepaling, toen in de loop van de jaren gebleken was dat de termijn tussen de sluiting van de synode en het verschijnen van de Acta steeds groter werd. Dit werd - terecht - voor de goede voortgang van het kerkelijk leven nadelig geacht. Door „z? spoedig als dit mogelijk is, de kerkeraden in kennis te stellen met belangrijke besluiten” (aldus de bepaling bij artikel 50 K.O.) wordt sinds 1956 voorzien in de behoefte aan informatie inzake „belangrijke besluiten”, eerst door middel van enkele stencils, sinds 1966 in samenwerking met Ambtelijk Contact door middel van een boekje.

Elke ambtsdrager kan zich door dit nummer van ons blad dus laten informeren omtrent de besluiten van de generale synode van Groningen. Natuurlijk zijn de instructies, rapporten, overwegingen enz. enz. die aan de genomen besluiten ten grondslag liggen, slechts in de over enige tijd te verschijnen Acta te vinden. Het „waarom zus en niet zo, waarom dit en niet dat” wordt in het korte bestek van dit nummer niet beantwoord. Wie mede ten behoeve van het goede verstaan dáárover geïnformeerd wil worden, verzuime niet te zijner tijd deze Acta aan te schaffen.

De redactie dankt de scribae synodi voor hun medewerking om op deze wijze de lezers van Ambtelijk Contact van dienst te zijn om mee te leven met wat de kerken in hun breedste vergadering „met ghemeyn accoort ghestelt” hebben, zoals de synode van Emden in 1571 het noemde, de eerste van de lange reeks „breedste” vergaderingen van de Nederlandse kerken van de Reformatie, de reeks die voor ons op dit moment eindigt met de synode van Groningen A.D. 1989.

Redactie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.